Foto: Lehtikuva/Vesa Moilanen. Gruppen som står bakom det vinnande bidraget: Katileena Lohtander, Soili Stenroos, Teuvo Ahti och Leena Mylly.

Bok om lavar belönades med Fack-Finlandia

Årets Fack-Finlandia går till en grupp ledd av professor Soili Stenroos för verket Suomen jäkäläopas (ungefär Finlands lavguide).

Aldrig hade professor Alf Rehn kunnat föreställa sig att han skulle entusiasmeras av lavar.

– Jag har inte tänkt på lavar en sekund sedan vi läste om lavar i grundskolans fjärde eller femte klass, bekänner Rehn.

Hedersuppdraget som enväldig domare för Fack-Finlandia ställde allt på ända. När Rehn skulle utnämna sin favorit bland sex verk som handlar om bland annat Trotskij, Gustav III:s havskrig, sömnsvårigheter hos spädbarn och en hemlig operation i fortsättningskriget föll valet på lavguiden. 

Suomen jäkäläopas har redigerats av Soili Stenroos, Teuvo Ahti, Katileena Lohtander och Leena Myllys. Förläggare är Helsingfors universitets Naturvetenskapliga museum. Verket är den första heltäckande handboken över de finska lavarna på femtio år och enligt Alf Rehn ett vetenskapligt storverk.

– Suomen jäkäläopas är också en visuell upplevelse och en betraktelse över hur vacker den finska naturen är. Dessutom är den aktuell och påminner oss om att jordens ekologiska system är under press. Lavarna reagerar på föroreningar, klimatförändringar och förändringar i biosfären.

På tal om sin egen okunskap och sitt ointresse för lavar fram till dess att han fick Suomen jäkäläopas i sin hand konstaterar Rehn att folk i hans omgivning började fnissa när han berättade att han läste om lavar.

– Ifall jag hade tänt på Trotskij hade det varit självklart. Lavar har inte samma revolutionära glöd.

– Nu har jag lärt mig hur mångsidiga lavarna är. Men jag skulle inte bli godkänd i en tent om lavar.