Vilket av förslagen till Centrumbiblioteket tycker du bäst om?

Skriv ut
Se vårt bildspel och rösta på det av förslagen du helst skulle se uppfört vid Tölövikens strand.