Foto: Mostphotos.

Enkät: Skulle du vilja ta tåget till Tallinn?

Skriv ut
Planerna på en järnvägstunnel till Tallinn har tagit ny fart då myndigheterna ska utreda om det lönar sig att gräva en tunnel under Finska viken. Drömmer du om en järnvägsförbindelse till kontinenten via Estland?

Startskottet till en försiktig första officiell utredning av en framtida tunnel mellan Helsingfors och Tallinn går i morgon. Den finländska och estniska parten vill utreda om det ens lönar sig att starta en förundersökning av projektet.

– Blir svaret "nej" så kan det vara mycket avgörande för projektet. Blir svaret "ja" så är allt öppet för en fortsättning, säger Ulla Tapaninen, expert på internationell logistik på stadsplaneringskontoret.

– Vi kan kalla det här för en "förundersökningens förundersökning", säger Tapaninen om projektet som getts namnet Talsinkifix.

Parterna ska tillsammans med danska Femern Belt Development konkurrensutsätta en framtida förundersökning av projektet.

Denna första utredning av projektet, som 2008 på allvar diskuterades av stadsdirektörerna Jussi Pajunen ochEdgar Savisaar, bekostas till största delen med EU-pengar. Budgeten är 100 000 euro.

Tunnelprojektet var på tapeten redan i slutet av 1990-talet.

I första hand vill man nu veta om det är ekonomiskt lönsamt med en fast trafikförbindelse under Finska viken och vilka näringspolitiska konsekvenser en tunnel kan få.

– Utredningen ger svar på om det är värt att göra en reservering för tunnelprojektet i generalplanen. En sådan har redan gjorts av Harju län på den estniska sidan, säger Tapaninen.

Tunnelförbindelsens förespråkare anser att den förstärker metropolområdenas konkurrenskraft på bägge sidorna om Finska viken.

Förbindelsen skulle ha en direkt koppling till Rail Baltic-järnvägsförbindelsen mellan Tallinn och Centraleuropa. Tunneln skulle ge Finland en snabb järnvägsförbindelse till Europa.

I diskussionerna om den framtida tunneln har två alternativ nämnts. En tunnel från Helsingfors till Mardu skulle bestå av ett 66 kilometer långt avsnitt under havet och en tunnel från Porkala till Tallinn skulle omfatta ett 50 kilometer långt avsnitt under havsbottnen.

Danska Femern Belt Development är just nu inkopplat på det stora tunnelprojektet under Fehmarn Bält mellan tyska Puttgarden och danska Rødbyhavn. Tunnelavsnittet är 17,6 kilometer. Byggstarten är nästa år och den ska stå färdig 2012.