Foto: LEHTIKUVA / AFP PHOTO / GEORGES GOBET

Enkät: Borde Finland gå med i Nato?

Skriv ut
Åsikterna går isär om Finlands relation till Nato. Tycker du att Finland borde ansluta sig?