Fotomontage (foto: Heikki Tuuli).

ENKÄT: Drinkar under konserten?

Skriv ut
Tycker du att det är alldeles för stelt på de klassiska konserterna i det här landet? Vad skulle göra din konsertupplevelse trevligare? Välj det alternativ som tilltalar dig allra mest.