Borde vapenförvaring i hemmen förbjudas?

Skriv ut
Enligt den nuvarande lagen ska vapen förvaras i ett låst utrymme. Borde det vara förbjudet att förvara vapen hemma?