Finaste finlandismen: här är kandidaterna

Skriv ut
Välj din favorit bland finlandismerna på listan!