Funderar du på etiska frågor när du köper kläder?

Skriv ut
Stora finländska klädföretag har inte förbundit sig att betala en lön som man kan leva på. Forskare anser att den finländska staten kunde lagstifta om att förbjuda import av kläder som inte håller etiska mått.