Webbenkät: Tyck till om Natosamarbetet

Skriv ut
Finland står i beråd att underteckna ett så kallat värdlandsstödsavtal med Nato på Natos möte nästa vecka. Avtalet gör det möjligt för Natos snabbinsatsstyrka att öva i Finland och fungera här under kriser. Är det vettigt att fördjupa samarbetet med Nato just nu?