Enkät: Vad gör du om arbetstelefonen ringer när du är hemma?

Skriv ut
Allt mer jobb utförs under fritiden och utanför arbetsplatsen. 70 procent säger att de kontaktats i jobbärenden på sin fritid. Vad gör du om det ringer?