Borde biståndet minska?

Skriv ut
En färsk undersökning visar att fler finländare nu är beredda att skära i biståndet. Men samtidigt tycker allt fler att biståndet är viktigt. Hur går det här ihop? Vi vill gärna höra din åsikt på frågan som lyder: Borde Finland minska på anslagen till biståndet?