Enkät: Hur gammal ska partnern vara?

Skriv ut
Enligt Åbo Akademis färska studie dras män i olika åldrar till 25-åriga kvinnor. Kvinnor däremot föredrar jämnåriga eller något äldre män. Vad föredrar du?