Rösta på bro över Kronbergsfjärden i Helsingfors

Skriv ut
Elva förslag till mer eller mindre storstilade broar över Kronbergsfjärden i Helsingfors. Nu finns förslagen att se på Plattformen, Stadsplaneringskontorets utställningslokal vid Narinken och på Hbl.fi. Rösta på ett av förslagen här! Bilderna ovan motsvarar ordningen 1–10.

Kommentera och rösta fram den bästa bron. Fast sist och slutligen väljer juryn. Sista dagen och chansen att säga sin åsikt är 9 mars.

Kronobron är avsedd för spårvagnar, lätt trafik, fotgängare och utryckningsfordon.

Men projektet är inte det enda alternativet till förbindelse mellan innerstan och det nya bostadsområdet på Kronbergsstranden på Degerö. Helsingfors stad utreder allt från färja och spårväg till linbana. Definitivt beslut finns inte i fråga om något alternativ.

En eventuell bro på ett par kilometer kostar minst 100 miljoner euro. Ursprungligen fanns cirka femtio förslag som kom från brodesigners i hela världen och sedan valde man de elva som ska representera det bästa i brobyggarbranschen. Förslagen kommer från Finland, Spanien, Tyskland, Holland, Frankrike, Storbritannien och Irland.