Enkät: Vad ska HBL satsa på?

Skriv ut
Beslutsfattarna inom medierna och mediekonsumenterna verkar ha olika syn på vad som är viktigt innehåll. Vad tycker du HBL borde satsa på?

I MTV:s undersökning uppgav över en tredjedel av nyhetsmediecheferna att de betonar de sociala mediernas roll i sitt medium.

Bland publiken ville bara nio procent ha mer resurser för satsningar i de sociala medierna. En tredjedel önskade att resurserna tvärtom ska skäras ner. Nästan 60 procent vill se mera grävande journalistik och nästan hälften mera nyheter. 

Läs mer om medieenkäten här.