Är du för eller emot alkoholreklam?

Skriv ut
Det har gått politik i spritreklamen. Vad anser du, ska vi ha alkoholreklam i gatubilden? Hurdan lag ska stiftas?

Bakgrund- Lagförslag

• I dag förbjuder lagen att man gör reklam för starka alkoholdrycker (över 22 procent).
• Utkastet till lagförslag utgår ifrån att all alkoholreklam är förbjuden, men listar undantag då den är tillåten. Hittills har tänkesättet varit det motsatta.
• Enligt förslaget ska all utomhusreklam förbjudas, som på busshållplatser, idrottsplatser eller spelartröjor. Däremot ska man få göra reklam för svaga alkoholdrycker i affärer, på restauranger och utanför dem.
• På tv och radio ska alkoholreklam vara tillåten bara mellan klockan 23 och 7. I dag får alkoholreklam visas från klockan 21 framåt i tv. Radio har inga begränsningar.
• Imageskapande reklam ska förbjudas helt. Reklamen ska enbart få visa faktainformation, såsom priset på produkten och utseendet.