Enkät: Hur ska lärarutbildningen ordnas?

Skriv ut
Vad borde göras för att åtgärda bristen på svenskspråkiga lärare i södra Finland?