Varför reagerar vi aldrig på humanitära katastrofer i tid?

Skriv ut
Enligt Röda Korset hade hungersnöden i östra Afrika kunnat mildras och mycket lidande kunde ha undvikits bara någon skulle ha reagerat på varningarna i tid. Röda korset konstaterar att mönstret ofta är det samma: hjälpen är alltid för sent ute.

Röda korset i Sverige beskrev i DN Debatt för några dagar sedan hur man försökt uppmärksamma omvärlden på problemen i månader.

"Mycket av lidandet hade kunnat undvikas med tidigare insatser. Prognoserna förutspådde tidigt uteblivna regn. Rätt åtgärder vid rätt tidpunkt hade kunnat förhindra att många samhällen skulle drabbas av misär. Men trots alla lärdomar från tidigare torka och alla nya tekniska framsteg med tidiga varningssystem lyssnade inte omvärlden efter behoven av resurser och hjälp som skulle kunna förhindra och lindra lidandet.

Återigen har varningar om kommande katastrofer kommit i skuggan av mer högljudda händelser i andra delar av världen. Jordbävningarna i Haiti och i Japan samt en mängd politiska händelser i Norra Afrika synliggörs i medierna och får all uppmärksamhet. Den förväntade massiva matbristen i östra Afrika negligeras och ges utrymme först när det finns bilder på svältande barn.”

Läs hela inlägget här.