Hur läser du helst tidningen?

Skriv ut
Kärkimedia rapporterar om en explosionsartad ökning: allt fler läser tidningen på smarttelefonen eller läsplattan. Också för Hbl:s del är ökningen markant. Hur läser du helst din dagstidning?