Divans skilda väsen

Frans Poelstra och Robert Steijn, bekanta bland annat från Sidostegsfestivalen 2007, har verkat som konstnärliga rådgivare. Speciellt det spänner förväntningarna. Verket Frans Poelstra, his dramaturge and Bach med en förklarande eller kuraterande dramaturg, en demonstrerande och iscensättande dansare och ett biografiskt utvikt samt humoristiskt invinklat stoff, har garanterat ristat in sig i minnet på alla som såg det.

I Mabel or The Queen of Bones är Liisa Pentti ensam på scenen även om hon i en scen handgripligen assisteras av ljussättaren Mia Kivinen och Aleksi Haapaniemi helt konkret framkallar såväl elektroniska som trummljud i några scener. I princip är det dock Liisa Pentti själv som genererar såväl handling som framställning.

Hennes idébaserade verk de- och rekonstruerar divans väsen i en svit sammanhängande scener. Greppet är lekfullt, lätt och fragmentariskt ombytligt. Liisa Pentti gör långa kliv från inledningens fotomodellika poserande till avslutningens balettlika scen. På vägen passerar bland annat divaikoner som Edith Piaf, Marlene Dietrich och Maria Callas revy som korta konceptuella referenser. Via kläd- och scenbyten tas arketypiska roller och idéer fram för att i rask takt bytas ut.

Jag upplever helheten som fragmentarisk och har svårt att i det impulsiva flödet hitta bärande eller helt nya infallsvinklar på temat. Scenerna i sig är tankeväckande och temat såväl kultur- som konstteoretiskt intressant. Hur förhåller sig exempelvis gångna tiders kanoniserade divor till dagens "som om"-divor i den tillsynes ändlösa talangjakten?

Verktiteln får en fiktiv förklaring i en av scenerna men via progragrambladets tack till Mabel E. Todd - och givetvis sammanhanget - inser vi att denna stöttepelare i den somatiska och kinesiologiska teoribildningen (en verklig "benens drottning"), är ytterligare en referens i verket. Hur Todd hänger ihop med divatemat förblir dock oklart.

JAN-PETER KAIKU

kultur@hbl.fi

MABEL OR THE QUEEN OF BONES

Zodiak - centret för ny dans.Koreografi och dans: Liisa Pentti. Konstnärlig rådgivning: Frans Poelstra, Robert Steijn. Musik: Aleksi Haapaniemi. Ljusdesign: Mia Kivinen. Ljuddesign: Patrick Kosk. Kostymdesign: Terttu Torkkola.

Kabelfabriken 22.10.