Bukowski vill nyskapa vardagsrealismen

Konflikter i vardagslivet och mänskliga relationer ingår i Oliver Bukowskis temapalett och gäller också för Bowling alone som uppförs av Schauspielhaus från Hamburg.

- Hos oss i Tyskland är den postdramatiska teatern i sin extremaste form mer eller mindre förbi och nu har den realistiska teatern i olika former kommit tillbaka. Men visserligen finns här ett dialektiskt element med så man kan inte kategoriskt säga att någon pjäs är rent realistisk eller att det nu bara är vardagsrealistiska pjäser som åter gäller. På samma sätt kan man inte heller säga att den realistiska eller socialrealistiska romankonsten kommit tillbaka i sin forna form från 1970-talet efter den senare prosans irrfärder i de postmoderna sfärerna.

- I mycket handlar det också om ett försök att orientera sig i den komplexa nutiden, att komma med överraskningar och ta upp aktuella teman utan att klistra på ett rent budskapsfilter. Ett associationsflöde skapas då hos publiken som därigenom får redskap för sin analys av respektive pjäs.

Bukowski nämner Felicia Zeller och Dirk Laucke som begåvade dramatiker som håller på med denna form av teater.

- Genom fragmentariska former, en modern struktur och subtexter i textinnehållet får man fram mångskiftande nyanser. Den rent förkunnande politiska teatern känns alltför enkel och dum. Men just genom språket, en kreativ dialog som innehåller ett metaplan kan textmaterialet utvecklas och upplevas som något kreativt nytt och fräscht.

Oliver Bukowski säger att han ogärna blandar sig i regissörens arbete då det gäller uppsättningar av hans egna pjäser.

- Jag sitter och skriver mina dramer och så låter jag regissörerna jobba fritt.

Oliver Bukowskis dramatikerfavoriter är bland annat Tom Stoppard, David Mamet och den norske dramaförfattaren Jon Fosse. Så ser det också ut som omabsurdisten Eugène Ionesco börjar komma tillbaka enligt Bukowski.

- Hos Jon Fosse gillar jag framför allt den säregna dialogen och hans undertexter.

Beträffande Bertolt Brecht påpekar Oliver Bukowski att han ingalunda är föråldrad.

- Det finns en rennässans för Brecht i Tyskland i dag men nu sätter man upp hans pjäser på ett nytt och annorlunda sätt. Dessutom har Brecht fått flera efterföljare. Och då blir det fråga om hur man skall göra protesten möjlig och gestalta den i dagens teatervärld.

ELISABETH NORDGREN

elisabeth.nordgren@hbl.fi

PROFIL

Oliver Bukowski.

Född: 1961 i Cottbus, Tyskland, bor numera i Berlin.

Studier: filosofi, socialpsykologi.

Jobb: Sedan 1991 frilansförfattare, dramatiker.

Produktion: bland annat Die Halbwertzeit der Kanarienvögel, 1991, Inszenierung eines Kusses, 1992, Burnout, die Verweigerung des hohen Cehs, 1992, London - L.Ä. Lübbenau, 1993, Intercity, 1994, Ob so Oder so, 1994, Lakoma, 1996, Gäste 1999, Stand bye, 2004.

Pris: 1992: Alfred Döblins Konstakademi-stipendium, 1994: Gerhart-Hauptmann-priset, 1996: Pris för pjäsen Ob so Oder so, 1999: Mülheimer Dramatikerpriset för pjäsen Gäste (Gästerna), m.fl.

Pjäs just nu i Helsingfors: Bowling alone, Korjaamo 29-31.8. Ingår i Helsingfors festspel.