Finlandiseringen lever och mår bra

– Jag fick helt klart den uppfattningen att hon ströks från listan av politiska orsaker, säger ordföranden för Finlands PEN Jukka Mallinen.

– På konsulatet fruktar man att hennes närvaro kan väcka irritation.

Oksanen har i sina verk ställt sig kritiskt till Sovjetunionens förtryck av Baltikum och även till Ryssland politik i dag.

Incidenten har redan setts som ett eko från en tid när det officiella Finland förhöll sig mycket försiktigt till den mäktiga grannen, en återgång till "finlandiseringens" tidevarv. Ett uttryck som användes för Finlands undfallenhet under Sovjettiden.

– Visst är det överraskande. I allmänhet har det varit de ryska myndigheterna som hindrar finländska medborgare att få visum, nu är det de finländska myndigheterna som reagerar, säger en förbluffad Sofi Oksanen.

Enligt henne var hennes deltagande i lyrikkvällen i december spikat för länge sedan.

– Konsul Leena Liski var själv ivrig ännu i våras. Jag hade tänkt skriva ny text med tanke på tillfället. Vi skulle tala om exilryssarnas liv på 80-talet som i mycket påminner om mina erfarenheter av exilesternas. Den här veckan får jag plötsligt besked om att jag stoppas.

– Det är nog veritabel förhandscensur för de kunde inte veta vad jag kommer att skriva. Det visar bara att de som idkat finlandisering fortfarande sitter på viktiga poster. "Neofinlandiseringen" lever och mår bra.

"Inte lyriker"

På Finlands konsulat i S:t Petersburg tar man bestämt avstånd från att Oksanen skulle ha stoppats av politiska orsaker. Enligt ett uttalande av generalkonsul Olli Perheentupa anser konsulatet, som finansierar seminariet, att Oksanen inte kan räknas som lyriker utan prosaist.

– Det där är nog en efterhandskonstruktion, den verkliga orsaken blev helt klar för mig, säger Jukka Mallinen.

– Affären ställer Finland i ett mycket ofördelaktigt sken. Bakgrunden är naturligtvis det extremt dåliga förhållandet mellan Estland och Ryssland.

Enligt Mallinen förekommer undfallenheten gentemot Ryssland fortfarande bakom kulisserna.

– Finlandiseringen stannar oftast i kabinetten, men nu kom den fram så oerhört konkret. Överförsiktigheten under Sovjettiden gav Finland väldigt dåligt rykte och det är illa att det bara fortsätter.

– Estland är ett EU-land och vi borde stå i enad front med dem.

Hjälte bland minoriteten

Samtidigt som Oksanen är känd som sovjetkritiker har hon dock blivit något av en hjälte också för den ryska minoriteten i Estland som hon uppträtt för i Narva. Den har känt igen sig i den estnisktättade författarens situation i Finland.

– Min avsikt var att intervjua henne om Finlands avoga inställning till en ung estnisk flicka, inte att ha henne att skälla på vare sig Ryssland eller Estland. Alltså tvärtemot vad diplomaterna tror, säger Mallinen.

Finska PEN kommer trots allt att delta i lyrikkvällen. Enligt Mallinen kan PEN inte godkänna censur, men å andra sidan har träffen en viktig brobyggande funktion.

– Vår styrelse kommer om två veckor att ta slutlig ställning till frågan.

Konsulatet skyndade sig på onsdagen att försäkra att Sofi Oksanen visst är välkommen att uppträda som konsulatets gäst. "Generalkonsulatet anser dock att hon inte passar in i den kväll för unga diktare som arrangeras i december. Hon kan dock vara en intressant författargäst vid andra tillfällen i S:t Petersburg", heter det i konsulatets pressmeddelande.

STEFAN LUNDBERG

09-1253 253, stefan.lundberg@hbl.fi


KommentarerLäs regler för kommentarer >>

Regler för kommentarer

Välkommen till debatten på Hbl.fi. För att vi ska ha ett bra och seriöst diskussionsklimat måste du följa reglerna. Endast inloggade personer kan kommentera artiklar, antingen under eget namn eller signatur. Du har rätt att förbli anonym i våra medier då du uttrycker dig bakom en signatur. Hbl:s redaktion förbehåller sig rätten att ta bort kommentarer som bryter mot reglerna.

Här är våra spelregler:

 • Var hövlig och korrekt i dina kommentarer.
 • Respektera andra personers privatliv oavsett om det gäller andra debattörer, personer i artiklarna eller journalister. Inga personangrepp tillåts.
 • Håll dig till artikelns ämne och motivera din åsikt.
 • Eftersom Hbl är ett svenskspråkigt medium är kommentarsspråket svenska.
 • Dina kommentarer kan användas i andra sammanhang på Hbl.fi, i Hufvudstadsbladet eller i andra KSF Media publikationer.Det är inte tillåtet att:

 • hota, trakassera, sprida lögner eller skvaller.
 • uppmana till brott eller på annat sätt bryta mot Finlands lag.
 • använda svordomar och obscena ord.
 • kommentera etnicitet, kön, sexuell läggning, religion eller hälsotillstånd om det saknar betydelse i sammanhanget.
 • skriva rasistiska och sexistiska inlägg.
 • göra reklam.
 • länka till sidor med sexistiskt, pornografiskt eller rasistiskt innehåll. Detsamma gäller länkar till diskussionsforum.
 • skriva långa citat, huvuddelen av kommentaren ska vara din egen.
 • använda osakliga användarnamn (signaturer).Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar genom att klicka på flaggsymbolen invid kommentaren. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi. Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av flera svenskspråkiga nyhetssajter. Har du klagomål som gäller modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.Hur syns mitt namn eller signatur: Det är endast möjligt att kommentera artiklar om du skapat ett digitalt konto och loggat in. Utgångsläget är att ditt förnamn och efternamn syns när du kommenterar, men du kan också välja att använda en signatur om du inte vill uppge ditt riktiga namn.Hur ändrar jag min signatur: På hbl.fi, klicka till Mitt konto-knappen uppe till höger och välj Regigera kontouppgifter. Välj Personlig information. Längst ner på sidan kan du ange Signatur för kommentarer. Klicka på Spara. Notera att du vid varje kommentering fritt kan välja signatur.Så behandlar vi din signatur Du har rätt att förbli anonym i våra medier då du uttrycker dig bakom en signatur. Vi förbehåller oss rätten att kontakta dig.