Finlandiseringen lever och mår bra

– Jag fick helt klart den uppfattningen att hon ströks från listan av politiska orsaker, säger ordföranden för Finlands PEN Jukka Mallinen.

– På konsulatet fruktar man att hennes närvaro kan väcka irritation.

Oksanen har i sina verk ställt sig kritiskt till Sovjetunionens förtryck av Baltikum och även till Ryssland politik i dag.

Incidenten har redan setts som ett eko från en tid när det officiella Finland förhöll sig mycket försiktigt till den mäktiga grannen, en återgång till "finlandiseringens" tidevarv. Ett uttryck som användes för Finlands undfallenhet under Sovjettiden.

– Visst är det överraskande. I allmänhet har det varit de ryska myndigheterna som hindrar finländska medborgare att få visum, nu är det de finländska myndigheterna som reagerar, säger en förbluffad Sofi Oksanen.

Enligt henne var hennes deltagande i lyrikkvällen i december spikat för länge sedan.

– Konsul Leena Liski var själv ivrig ännu i våras. Jag hade tänkt skriva ny text med tanke på tillfället. Vi skulle tala om exilryssarnas liv på 80-talet som i mycket påminner om mina erfarenheter av exilesternas. Den här veckan får jag plötsligt besked om att jag stoppas.

– Det är nog veritabel förhandscensur för de kunde inte veta vad jag kommer att skriva. Det visar bara att de som idkat finlandisering fortfarande sitter på viktiga poster. "Neofinlandiseringen" lever och mår bra.

"Inte lyriker"

På Finlands konsulat i S:t Petersburg tar man bestämt avstånd från att Oksanen skulle ha stoppats av politiska orsaker. Enligt ett uttalande av generalkonsul Olli Perheentupa anser konsulatet, som finansierar seminariet, att Oksanen inte kan räknas som lyriker utan prosaist.

– Det där är nog en efterhandskonstruktion, den verkliga orsaken blev helt klar för mig, säger Jukka Mallinen.

– Affären ställer Finland i ett mycket ofördelaktigt sken. Bakgrunden är naturligtvis det extremt dåliga förhållandet mellan Estland och Ryssland.

Enligt Mallinen förekommer undfallenheten gentemot Ryssland fortfarande bakom kulisserna.

– Finlandiseringen stannar oftast i kabinetten, men nu kom den fram så oerhört konkret. Överförsiktigheten under Sovjettiden gav Finland väldigt dåligt rykte och det är illa att det bara fortsätter.

– Estland är ett EU-land och vi borde stå i enad front med dem.

Hjälte bland minoriteten

Samtidigt som Oksanen är känd som sovjetkritiker har hon dock blivit något av en hjälte också för den ryska minoriteten i Estland som hon uppträtt för i Narva. Den har känt igen sig i den estnisktättade författarens situation i Finland.

– Min avsikt var att intervjua henne om Finlands avoga inställning till en ung estnisk flicka, inte att ha henne att skälla på vare sig Ryssland eller Estland. Alltså tvärtemot vad diplomaterna tror, säger Mallinen.

Finska PEN kommer trots allt att delta i lyrikkvällen. Enligt Mallinen kan PEN inte godkänna censur, men å andra sidan har träffen en viktig brobyggande funktion.

– Vår styrelse kommer om två veckor att ta slutlig ställning till frågan.

Konsulatet skyndade sig på onsdagen att försäkra att Sofi Oksanen visst är välkommen att uppträda som konsulatets gäst. "Generalkonsulatet anser dock att hon inte passar in i den kväll för unga diktare som arrangeras i december. Hon kan dock vara en intressant författargäst vid andra tillfällen i S:t Petersburg", heter det i konsulatets pressmeddelande.

STEFAN LUNDBERG

09-1253 253, stefan.lundberg@hbl.fi