Foto: Cata Portin. Emilia Saario och Mikael Kivimäki: Vi firar nio månader tillsammans i dag. Kärlek är ömsesidigt förtroende, närhet och att skapa minnesvärda upplevelser tillsammans.

”Kärleken …går aldrig …i pension”

Dagens människor har stora krav på hållbar kärlek. Men nycklarna till lycka kan inte fiskas upp ur någon annans ficka, säger professor Kaarina Määttä som har forskat i kärlek.

”Kärleken är en krävande och svår kombination. Samtidigt är kärleken av högsta värde för dagens människor. Vi hoppas och väntar på kärlek och litar på att den ska ge vårt liv innehåll. Och det är naturligt: varenda människa vill ju bli lycklig. Kärleken är en väg till hur livet kan vara när man får uppleva omsorg, uppskattning och bekräftelse. Vår överlevnad bygger på att vi tar hand om varandra. Så har det varit genom alla tider.

I dag är förväntningarna skyhöga och besvikelserna många. Äktenskap ingås flitigt men skilsmässorna är också många. Många skulle vilja lära sig att älska.

Jag tror att det är den tid vi lever i som skapar konflikter, en tid som är osäker och präglas av snabba förändringar. Vår krets av relationer har krympt. Grannar, släktingar och vänner har trillat bort och vi umgås i allt snävare kretsar. I stället ska kärleken kompensera bortfallet.

Vårt parförhållande och familjeliv ska vara vår grogrund, vår trygga hamn, vårt gömställe, vårt allt. Och andra sidan har nutidsmänniskan en hel rad jagprojekt som ska uppfyllas: karriär, intressen, personlig utveckling. Det är kombinationen av de här som gör kärleken utmanande.

En gemensam nämnare för par som har levt ihop länge är deras vilja och förmåga att leva tillsammans. Alltid har det inte varit lätt, det är säkert, men de här paren har ansträngt sig för att få det att fungera. De har bejakat varandras olikheter, och antagligen också noga tänkt över alternativet.

Jag tror att det gäller att inte ge upp så lätt. Kärleken behöver tid. Det är klart att en skilsmässa ibland kan vara det enda kloka alternativet, för vi vet också hur dyrt det kan kosta oss att hålla fast vid ett dåligt förhållande med all kraft.
Men om man är villig att jobba för sitt förhållande kan man försöka gå in för att skapa någonting tillsammans och bygga upp en gemensam tillvaro. Kärlek är konkreta handlingar.

Kärlek är också världens bästa hälsoförsäkring. Det styrks av många hälsoundersökningar. Har du ens en enda vän som du kan tala med så skyddar det dig, medan ensamhet är en riskfaktor.

Kärleken berör, i alla åldrar. Kärleken går aldrig i pension och den räknar inga rynkor. Men sist och slutligen handlar det om att kunna uppskatta sig själv. Den beständiga vägen till kärlek börjar med att man älskar sig själv, på ett sunt sätt.”

Kaarina Määttä är professor i psykologi och vicerektor vid Lapplands universitet. Hon har forskat i kärlek, parförhållanden och skilsmässor.