Foto: Petra Lönnqvist

SFP vill ha turbaner på bussförare

Carl Haglund vill se fler bussförare i turban. Enligt Haglund visar förbud mot att bära religiösa symboler på attitydproblem som bör åtgärdas.

SFP:s partiordförande försvarsminister Carl Haglund drog på partiets fullmäktigemöte i Grankulla en lans för bussförares rätt att använda turban på jobbet.

llta-Sanomat skrev tidigare i veckan att ett bussbolag i huvudstadsregionen förbjudit sina anställda att använda turban i arbetet. Turbanen är en religiös huvudbonad som bärs av sikher. Konkret gällde det bussföraren Gill Sukhdarshan Singhs krav på att få bära turban.

– Mannen bär turban av religiösa skäl. Av någon anledning tycker bussbolaget att han inte ska göra det. Jag är illa berörd av förbudet, deklarerade Haglund i sitt tal på fullmäktigemötet.

Haglund påpekade att det i många andra länder är tillåtet att bära turban.

– Jag misstänker att vi har ett alltför ingrott mönster för vad som hör hemma i vår kultur. Det här grundläggande attitydproblemet bör åtgärdas.

Hur är det då med bussförare i burka?

– Inte skulle det störa mig. Religiösa symboler borde inte störa någon, men i burka kan det vara svårt med sikten.

Haglunds åsikt får stöd av förra migrationsministern Astrid Thors.

– Är det någon som hindrar att de som hör till kyrkan bär kors? Om det inte finns hinder för det ser jag inte varför det inte skulle. Man måste få uttrycka sina religiösa preferenser.

I likhet med Haglund tror Thors ändå att burka inte går an.

– Där kan det bli svårigheter att garantera passagerarnas säkerhet. I burka ser man inte åt alla håll.