Arkivbild: Lehtikuva/Roni Rekomaa

Tejpande dagispersonal frias

Enligt Helsingfors tingsrätts beslut är det inte misshandel att tejpa fast ett barn vid matbordet.

De två vårdarna och föreståndaren som åtalats i det uppmärksammade dagistejpningsfallet frias. Helsingfors tingsrätt förkastar både de två åtalen om misshandel och åtalet om brott mot tjänsteplikt.

Åklagaren yrkade på bötesstraff för både de två vårdarna och daghemmets föreståndare. De två barnskötarna erkände tejpningarna men bestred att de gjort sig skyldiga till misshandel. Daghemsföreståndaren nekade till åtalet till brott mot tjänsteplikt.

Domen konstaterar att domstolens uppgift inte varit att ta ställning till om tejpningen är en acceptabel metod att vårda barn, utan bara att avgöra om tejpningen utgör ett misshandelsbrott eller inte. Enligt domen har vårdarna inte orsakat barnen skada eller smärta. Domstolen anser att inte heller begränsningen av barnens rörelsefrihet är en kränkning som utgör misshandel. Vårdarna har inte heller haft något uppsåt att begå misshandelsbrott. Därför förkastas åtalen.

Det var i oktober 2009 som en ettårig och en tvåårig flicka vid olika tillfällen tejpades fast i sina stolar i samband med måltiden på daghemmet Tomtebo i Helsingfors.

Fel i ingressen

Det stod hovrätten i ingressen. Det är nu ändrat till tingsrätten.