Sluta åka söderut!

Skatteintäkter Nyligen fördömde en enig press höginkomsttagare som flyttat utomlands, varvid staten missar skatteintäkter. Nedan beskrivs ett annat fenomen med eventuellt högre skatteförlust.
Messukeskus publicerade nyligen en rapport som beskriver det finländska folkets reslust. Trots landets ekonomiska misär tenderar den att tillta, och i synnerhet till utlandet. Enligt Statistikcentralen kostade hushållens paketresor och kryssningar utomlands redan 2012 nästan 1,2 miljarder euro.
Ytterligare reser mången självplanerat, till och med årligen söderut för att under någon vecka spela golf eller sola sig. Om kostnaderna för dessa resor adderas till ovannämnda summa kan vi konstatera att några miljarder euro årligen försvinner utomlands.
Dessa pengar borde hellre användas i hemlandet, till exempel genom att tillbringa semestern i Finland, investera och eller konsumera inhemska produkter. På så sätt ökar konsumtionen och arbetslösheten minskar.
Sten von Troil
Diplomingenjör, Grankulla