Till vägs ände

Europa Europas oförmåga att hantera flyktingsituationen visar på ett utmärkt klart sätt hur kraftlös och kontraproduktiv en nationalstatlig politik är när man står inför gemensamma utmaningar. I tyskan har man ett utmärkt ord för den här sortens såsande, Nationalstaaterei.
Det är lätt att se vad Europa behöver: En gemensam immigrationsmyndighet som behandlar asylansökningar och beviljar uppehållstillstånd. Uppehållstillstånden bör inte gälla enskilda länder utan ge rätt att bosätta sig var som helst inom EU-området. Gemensamma konsulat där människor kan lämna in sina asylansökningar och få dem behandlade innan de beviljas rätt till inresa. Gemensamma regler för arbetskraftsinvandring. En gemensam gränsmyndighet som sköter om övervakningen av EU:s yttre gräns.
Om vi medborgare kräver av våra politiker att de ska ta itu med sakerna på riktigt och sluta med sina nationalstatslekar kan allt detta också bli verklighet.
Jens Silfvast
Helsingfors