Lätt omfatta presidentens tanke

Vinstutdelning Republikens president behandlade i sitt tal det uppenbara och trängande behovet att förbättra företagens konkurrenskraft genom att sänka kostnaderna för sysselsättningen. Samtidigt uttryckte han sin förhoppning om att den förbättrade konkurrenskraften skulle gagna sysselsättningen och inte enbart öka företagens vinster.
Det är lätt att omfatta denna varma tanke då dessa fenomen inte utesluter varandra utan tvärtom är beroende av varandra; bara ett lönsamt företag har förmåga att investera och därmed öka sysselsättningen!
Susanna Ginman gör sin egen tolkning av talet på ledarplats (HBL 2.1) då hon jämställer presidentens ord vinstutdelningsförmåga med vinstutdelning, det vill säga dividend. Presidenten nämnde (lyckligtvis) inte dividenderna i sitt tal. Det är nämligen allt skäl att påminna om att vinstutdelningsförmågan, eller de samlade vinstmedlen, redan är en del av aktieägarnas egendom. Det kan i många situationer vara klokare att de delas ut som dividend och blir återinvesterade på annat håll än att de blir kvar och ”bränner i fickorna” i väntan på initiativ eller än värre, styrs in på investeringar med svaga utsikter. Det finns många exempel på detta.
Det finns en allmän misstro att dividender primärt skulle ge förmögna individer möjlighet att konsumera mer. I själva verket kanaliseras merparten tillbaka till börsen i hopp om att finna de företag och projekt som har de bästa utsikterna för avkastning (och sysselsättning). För till exempel pensionsförsäkringsbolagen, som är betydande placerare på Helsingforsbörsen, är just denna dynamik viktig då placeringsportföljens avkastning är helt central för tryggandet av våra pensioner. Och skulle någon del av dividenderna komma i händerna på någon som vill konsumera dem så bidrar också det till att främja efterfrågan och sysselsättningen samt öka dynamiken i ekonomin och höja skatteintäkterna.
Ole Johansson
Styrelseproffs, Grankulla

Svar Ole Johansson har helt rätt i sin precisering. Presidenten talade om vinstutdelningsförmågan, inte vinstutdelningen. Jag är ändå inte ensam om min tolkning att presidenten uttryckte en viss oro för att en förbättrad konkurrenskraft riskerar att utnyttjas till annat än att skapa nya jobb.
Susanna Ginman
Chef för ledarredaktionen, HBL