Väl dold gemenskap

Språk Finland hann inte ens bli hundra år, så var en princip knäsatt: det finländska nationalspråket svenska har tjänat ut.
Svenska mezzosopranen Anne Sofie von Otter introducerade – på självaste självständighetsdagen – för Helsingforspubliken sitt extranummer (varken mer eller mindre än ”Dold förening” av Snoilsky och Sibelius) på engelska!
Händelsen är epokgörande och därför är det glädjande att Mats Liljeroos i HBL omtalade den.
För att hjälpa tvåspråkighetens framtida obducenter på traven, kunde Liljeroos eller någon annan journalist ta reda på om idén varit i Rundradions (RSO:s) säck innan den kom i von Otters påse.
Förtretligt att Sibelius’ sånger, pro tempore, ännu framförs på det obegripliga, vilda och främmande språket svenska.
Kim Peter Johansson
Esbo