Bästa tiden att investera är nu

Samhälle Både Finlands ekonomi och den globala ekonomin lider av en brist på investeringar. De dåliga utsikterna i ekonomin har minskat företagens villighet att investera, vilket tillsammans med nerskärningar i offentliga sektorn lett till en trög ekonomi och massiv arbetslöshet.

Investeringar är en drivande kraft för att hålla ekonomin i gång och skapa arbete. Den globala investeringsnivån är dock fortfarande lägre än den var före finanskrisen. Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD har lyft fram vikten av att få i gång investeringar för att fixa ekonomin.

Men i dagens läge är privata finansiärer ovilliga att investera eftersom det inte finns tillräckligt med efterfrågan som skulle göra investeringarna tillräckligt lönsamma tillräckligt snabbt. Därför är det upp till den offentliga sektorn att börja göra investeringar.

Att OECD, som tidigare haft en väldigt återhållsam inställning till offentliga investeringar, vänt om och i stället börjar betona vikten av offentliga investeringar i en tid då nerskärningar är normen pekar på att nerskärningarna inte är det rätta sättet att fixa ekonomin i en depression. Internationella valutafonden IMF har också gjort en liknande kovändning.

EU-länderna har de senaste åren haft möjlighet att ta lån från Europeiska centralbanken med noll eller ännu lägre ränta. Det är alltså ytterst förmånligt att få pengar för investeringar. Tyvärr lider EU-länderna av en grundlös skuldskräck och vågar inte göra investeringar som skulle vara fördelaktiga för alla. Staterna fokuserar för mycket på sina skulder då de också borde se på tillgångarna som i balansräkningen agerar som motvikt till skulderna.

Offentliga investeringar gynnar alla. Det kan vara frågan om reparation och utvidgning av transportnätverk, satsningar på nya energiteknologier eller att utbilda kunnigare arbetskraft. Med dessa förbättras företagens verksamhetsmöjligheter, handeln fungerar smidigare och levnadsstandarden stiger. Satsningarna betalar tillbaka sig själva genom ökade skatteintäkter. När ekonomin kommit i gång har också privata finansiärer större incitament att investera.

Sanningen är att det aldrig varit en bättre tid att göra investeringar för att motarbeta arbetslöshet, ta i bruk miljövänliga teknologier och satsa på medborgarnas välfärd. Kommande generationer kommer att se försummandet av chansen som ett kolossalt dumt misstag.

Omar El-Begawy

Ordförande, Attac Finland