Skolidrottstävlingar behövs men rörelse i skolan är så mycket mer

Idrott Finlands svenska idrott (FSI) och Svenska Finlands skolidrottsförbund (SFSI) tar med glädje emot de tankar som praoeleverna Noomi Währn och Josephine Hellbom framför angående turneringar och tävlingar mellan skolor runtom i Svenskfinland (HBL 5.10). De ger oss en ypperlig möjlighet att analysera vår verksamhet.
I torsdags och fredags arrangerade vi vår fjärde konferens i utomhuspedagogik, Mitt i Naturen, där hjärnforskaren Gunilla Ladberg tog fram vetenskapliga bevis om behovet av rörelse i inlärningen. 125 pedagoger i daghem, förskolor, skolor, församlingar och föreningar fick inspiration och uppbackning i att föra budskapet om en aktivare och rörligare verksamhetskultur vidare på hemmaplan.
FSI och SFSI har sedan flera år tillbaka sett att kommunerna och skolorna behöver mer än tävlingsverksamhet ifråga om idrott och motion. År 2008 hade FSI:s skolidrottsverksamhet en heltidstjänst som delade resursen jämnt mellan Stafettkarnevalen och skolmästerskapen. I dag ser resursanvändningen helt annorlunda ut och vi satsar två och ett halvt årsverke på skolidrott med målsättningen att fungera som en tilläggsresurs för kommunerna i Svenskfinland. Tre veckor av dessa årsverken läggs på SFSI-mästerskapen medan den fortfarande så populära Stafettkarnevalen får 27. Resten aktiverar cirka 12 000 elever i form av Hoppa rep, Skärmskoj, Skidkul och Skolan i rörelse. I dag deltar 30 skolor i Skolan i rörelse-verksamheten, målsättningen är att under 2016 komma upp till 100 skolor i Svenskfinland.
Skolmästerskapen fyller fortfarande en funktion vad gäller känslan av sammanhållning och ger skoleleverna en första bekantskap med tävlingsverksamhet. Det är tryggt att starta tävlingskarriären inom ramen för sin egen skola. Denna höst har 104 lag deltagit i fotbollen och rekord antal lag – 100 tillsvidare - har anmält sig till innebandyn som startar sina kval alldeles snart. Så visst finns det fortfarande en beställning på mästerskap.
Vi vill visa glädjen i att röra sig i skolorna vare sig det gäller tävlingsverksamhet eller annan form för idrott och motion! Det bästa av allt är när intresset för idrott och motion blir en del av livsstilen – oberoende av om det är fotboll, paddling, bergsklättring eller orientering. Vårt mål är att få allt flera att röra på sig – så idéer och förslag vad vi kunde göra är varmt välkomna!
Christel Raunio
Generalsekreterare
Christel Lundström
Ombudsman för skolidrotten

Finlands svenska idrott