Normen för hur lucia ser ut är snäv

Lucia Ett stort tack till Folkhälsan för kommentaren (HBL 21.11) till performansen som Barbro vs Heidi-gruppen har gjort. Vi värdesätter insatsen som Folkhälsan gör varje år som nationell barnskydds- och omsorgsorganisation där man aktivt hjälper de utsatta i vårt samhälle. Årets insamling till barnfamiljer som har svårt att klara av vardagen är högaktuell, och Folkhälsans insats blir allt viktigare i ett samhällsklimat där omsorg om de utsatta tyvärr inte alltid prioriteras.

Det tråkiga vi i gruppen ser i luciavalet är att det tyvärr inte är det goda ändamålet som står i fokus. För många är valet endast bilder av vackra ansikten, där ofta den som är sötast, blondast eller har den mest trogna röstarskaran i Helsingforsregionen vinner. Det blir samtidigt fritt fram för alla att kritisera kandidaterna.

I dagens samhälle som fokuserar på hur unga kvinnor ska vara och se ut, tycker vi att lucia kunde få en annan vinkling. Naturligtvis är alla som ställer upp i valet tuffa och starka. Vi beundrar allt arbete lucia, tärnorna och luciakören lägger ner för att sprida ljus i mörkret. Problemet är att vår luciatradition framstår som en skönhetstävling.

Normen för hur lucia ser ut är snäv. Vi hittar sällan någon rullstolsburen, mörkhyad eller tjock lucia. Det bottnar i en gammal tradition, men vi som vuxna ska sätta stopp för skadliga normer.

Vi önskar att luciatraditionen i barngrupperna kunde göras så att alla barn lär sig att de sprider ljus och har en lika viktig roll i gemenskapen. Varför inte låta alla som vill, både flickor och pojkar, vara lucia. Eller välja en roll de själva önskar. Och lära barnen att de sprider glädje i den roll de själva väljer på sina egna villkor.

Det är i daghemmen och skolorna som barnens självkänsla och synen på vad lucia står för fortsätter byggas upp. En självkänsla som vi ser att Folkhälsan och dagis- och skolpersonal förtjänstfullt arbetar för.

Vi vill också problematisera sättet att samla in pengar. Genom att rösta på sin favorit donerar man pengar. Genom att rösta utifrån ett fotografi i tidningen eller en video på nätet gör vi ett val att betala utifrån någons utseende.

Gärna skulle vi i stället ta del av bilder om hur pengarna som kom in under föregående års luciainsamling användes och på så sätt bli påminda om att delta i Folkhälsans luciainsamling.

Yasmine Harkimo-Lagerström

Ida Henrikson

Kajsa Heselius

Minna Lehtinen

Ida-Lina Nyholm

Anna-Sofia Nylund-Allén

Catariina Salo

Linnéa Sjöholm,
Performancegruppen Barbro Reihe vs Heidi Sandström