Guggenheims expertis är nyckeln

I sin ledare (HBL 23.5) analyserar Philip Teir innebörden av ett Guggenheim-museum i Helsingfors. Det kulturfondsstöd som reserverats, har väckt diskussion. Teir bidrar med en väl avvägd analys av fördelarna med projektet. Men han ser även att stödet till en konststiftelse, som bär en amerikansk kopparmagnats namn, kan ses som ett långsökt försök att köpa in sig i en exklusiv klubb. Teir varnar oss för en nationalistisk retorik, utan att ange vem som idkat en sådan. Teir tycker att ett kulturellt samarbete med Ryssland vore en positiv motvikt mot den ökande friktionen i öst, därför stöder han Guggenheim och finner det naturligt att låta den amerikanska stiftelsen hantera våra ryska kulturkontakter i ett utställningssamarbete. Jag har besökt flera av Guggenheimstiftelsens museer och inser att ett sådant skulle berika. Men jag förstår även dem som uppfattar konceptet som bedagat och ifrågasätter fondens bidrag.

Jag har funderat över vad som stod att läsa i intervjun som Teir själv gjorde med Guggenheimstiftelsens chef, Richard Armstrong. På frågan om vad stiftelsen vill bidra med framhöll Armstrong tre saker, Guggenheims expertis, tillgången till konstsamlingen men inga pengar.

Som jag ser det, är det Armstrong kallar expertis själva nyckeln till det meningsfulla i den offentliga hanteringen av konst. Det handlar om formuleringen av uppdrag, om val av konstverk och konstnärer, om att föra den dialog som kan ge konstfältet en djupare mening än den rena värderitualistikens. Detta kräver tankearbete, att man tar risker, ser det nya, uppfattar konstens intensitet och vad den vill förmedla. Det handlar om att göra tolkningar och stå för dem.

Om man förenklar det upplägg som förts fram, förefaller det som om Kulturfonden ger ifrån sig allt det roliga, krävande och väsentliga, för att låta Guggenheim ta hand om det och dessutom betalar för det. Jag tycker att det är ett uttryck för mental lättja att ge ifrån sig verktyg och resurser, för ett medlemskap i den exklusiva klubb som oroat Teir. Fondstyrelsen har förvisso tänkt igenom sina ståndpunkter, och det var rimligt att formulera exakta villkor för stödet till att arrangera arkitekttävlingen.

Dan Holm,
konsthistoriker,
medlem av Kulturfondens delegation