Systrarna Nicole och Amelie Karlberg får snart också fira namnsdag tillsammans med 55 andra nykomlingar. CATA PORTIN

Amelie och Nicole nya namn

Almanackan förnyas igen. Den här gången har namnexperten Marianne Blomqvist lyckats pressa in hela 57 nya namn i almanackan, medan bara ett har fallit bort.

– Jag tycker om mitt namn. Min pappa heter Niklas, så jag har fått fira min namnsdag tillsammans med honom, men det är roligt att få sin egen dag i almanackan, säger Nicole Karlberg, 9 år.

Från 2015 kommer familjen Karlbergs alla tre barn att finnas upptagna i den finlandssvenska namnlängden. Axel fanns med förut, men nu får både Nicole och Amelie, som nu är 11 månader sitt namn med.

– Att ge namn åt sitt barn är en stor sak, barnet skall ju leva med det hela livet och man vill ge det ett namn som det tycker om. Vi läste namnböcker, funderade länge och hade både Amanda och Nicole högst på listan. Men när hon sedan föddes och hade tjockt mörkt hår var saken klar, säger mamma Susann Karlberg.

Axel, ett vanligt svenskt namn, var bådas favoritpojknamn, så där blev det inget problem och Amelie tyckte de båda att var vackert.

– Vi hade säkert sett filmen Amélie och kanske det påverkade oss undermedvetet, men vi har aldrig funderat på vad som är i ropet. När Amelie sedan var döpt märkte vi att det fanns en massa flickor med samma namn. Det är bara roligt och visar att andra också tycker om namnet, säger Susann Karlberg.

Två moderna generationer

I går presenterades namnen som kommer att ingå i Helsingfors universitets almanacka från och med 2015. Almanackan förnyas vart femte år numera.

– Den här gången har jag tagit in 57 nya namn som har minst 50 bärare och har getts åt barn födda mellan 1965 och 2012. Det betyder att jag fått med två moderna generationer, säger professor emerita Marianne Blomqvist.

Att förnya almanackan innebär mycket pusslande och ett samarbete med den finska almanacksansvariga Minna Saarelma-Paukkala.

Av de 57 namnen är 35 kvinnonamn och 22 mansnamn.

– Av tradition skall flickorna ha trevliga namn, medan pojknamnen står för traditionen. Man har ansett att flickorna har lättare att "bli gifta" om de har ett vackert namn. Ta nu till exempel Kunigunda, som var ett helgonnamn och fanns i almanackan till 1908. Nog låter det lite frånstötande i dag, säger Marianne Blomqvist.

Sedan 1995 revideras namnalmanackan med fem års mellanrum. Namnomsättningen är stor och det kommer nya namn hela tiden.

Ännu är namn som Vilda, Engla eller Elwa inte tillräckligt frekventa, men Marianne Blomqvist är säker på deras tid också kommer.

Flickor som Bianca, Cassandra, Jasmine, Miranda och Liv får nu fira sin namnsdag, liksom pojkarna Milton, Jerry, Melvin och Noel. Det fornnordiska pojknamnet Viggo har också tagits till heders igen.

– Folk tycker om att ha sitt namn i almanackan. På finskt håll firas namnsdagen ofta mera än på svenskt och inom den ortodoxa traditionen där kyrkan bidragit med helgonnamn är namnsdagarna viktiga.

Den här gången har Marianne Blomqvist bara strukit ett namn, nämligen Mili, som är ett kortnamn för Emilia.

– Jag har inte heller behövt flytta många namn.

Svenska dagen den 6 november har varit problematisk. Då har Gustav Adolf firats, men både Gustav och Adolf finns på annat håll.

– Så jag har helt enkelt strukit Gustav Adolf och satte i stället in Svea där. Enligt svenska forskare har namnet Svea sedan 1600-talet använts som symbol för det svenska riket, Svea rike. Först i början av 1800-talet togs det i bruk som förnamn, säger Marianne Blomqvist.

Kolla namnsdagarna på Almanackabyråns hemsida