Mikaela Nylander. Foto: Lehtikuva/Kimmo Mäntylä

SFP ser fram emot diskussion om svenskan

Det är bra med en grundlig riksdagsdebatt om svenskans ställning, säger flera partier angående medborgarinitiativet om frivillig skolsvenska.

Diskussionen om den obligatoriska svenskundervisningen inleds i riksdagen inom kort. Det glädjer ordföranden för SFP:s riksdagsgrupp Mikaela Nylander.

– Det är bra att ärendet diskuteras politiskt. Tills vidare har diskussionen ägt rum på olika forum, men inte där man fattar besluten. Nu ska frågan diskuteras och i höst fattas besluten, säger Nylander.

Enligt Nylander ger diskussionen till följd av medborgarinitiativet även de svenskspråkiga en chans att motivera varför tvåspråkigheten är viktig.

– Genom svenskundervisningen skapas förutsättningarna för att producera svenskspråkiga tjänster. Vi är totalt beroende av att även finskspråkiga kan svenska.

Nylander anser att det är svårt att bedöma hur medborgarinitiativet mottas i riksdagen. Vice ordförandena för de största regeringspartiernas riksdagsgrupper Lenita Toivakka (Saml) och Sirpa Paatero (SDP) håller med.

– Frågan har delat riksdagen och antagligen också partier, säger Toivakka.

Medborgarinitiativet för att slopa den obligatoriska svenskundervisningen i grundskolan nådde över 50 000 signaturer på webbtjänsten Medborgarinitiativ.fi i dag.

Nästa regering fattar beslut

Ordförandena för de övriga regeringspartiernas riksdagsgrupper Annika Lapintie (VF), Oras Tynkkynen (Gröna) och Peter Östman (KD) tror inte att initiativet har någon chans. Alla hoppas de dock att den ska leda till positiva diskussioner.

– Frågan är säkert värd att diskuteras, då 50 000 personer stöder den. Själv stöder jag inte initiativet, säger Lapintie.

Vänsterförbundets riksdagsgrupp har ännu inte diskuterat initiativet, inte heller De grönas. Tynkkynen påminner att De gröna redan tidigare föreslagit att svenskan kunde ersättas med ryska i skolorna i Östra Finland.

Kristdemokraternas Peter Östman säger att svenskundervisningen inte intresserar alla.

– Det vore bättre att inleda undervisningen tidigare, så att man kunde flexa på de högre klasserna.

Föreningen som initierat initiativet mot skolsvenskan tror inte att det leder till en lagändring omedelbart. Föreningen Vapaa kielivalintas ordförande

Ilmari Rostila säger att målet i första hand är att väcka debatt. Beslutet kunde tas av följande regering.

– Samtidigt måste vi nödvändigtvis se över tjänstemännens krav på språkkunskaper. Svenskspråkiga kunde få service av sådana som på riktigt kan svenska.