KÄNDIS. ”Bra jobbat” ropar en man från sin balkong på tredje våningen när han ser Pia Viitanen komma gående. Hon svarar med hög stämma att hon gör sitt bästa. Tre balkonger längre fram inflikar en annan man: ”Du är just nu på teve.” Foto: Benjamin Suomela

Finska förorter är i behov av en totalrenovering

Mycket är fel i bostadssituationen för tillfället, anser bostadsminister Pia Viitanen. Förorterna måste saneras och hyresbostäder byggas. Men någon snabb lösning på bostadssituationen i huvudstadsregionen lovar hon inte.

Det är ingen slump att den nyutsedda bostads- och kommunikationsministern Pia Viitanen (SDP) har en förkärlek för förorter. Hon har själv vuxit upp i förorten Hervanta i Tammerfors. Där har hon betat av hyresbostäder och ägarbostäder i allt från villa till höghus, radhus och studentbostad.

Doften av nytt läder sitter ännu kvar i ministerportföljen som socialdemokraten Viitanen fick i slutet av maj. Under sin mandatperiod har hon tre grundpelare. Förorterna måste totalrenoveras, huvudstadsregionen behöver fler hyresbostäder och fördomar måste förebyggas.

Hon vill att andra förorter skulle ta efter Hervanta. Samhörigheten är stor i Hervanta. När hon går in i det korsformade köpcentret träffar hon flera bekanta som vill hälsa på henne. Hon pekar på kaféet i köpcentret och förklarar att det är som ett vardagsrum för ortsborna.

Viitanens bakgrund som förortsbo syns alltså tydligt i hennes bostadspolitik.

– På 70-talet byggde man väldigt många bostäder i förorter. Staten har en enorm nationalegendom i de här områdena, och den håller på att förfalla. Nu har vi kommit till det läget att lägenheterna måste piffas upp. Förorterna måste totalrenoveras, säger Viitanen.

Folket splittrat i förorter

Mycket får plats i Viitanens förortspolitik – allt från fuskbygge till sociala problem och segregering.

– Det är viktigt att man trivs där man bor. Är invånarna stolta över var de bor och känner sig trygga så kan man förebygga många sociala problem.

I efterskalvet av Husby-upploppen har minister Viitanen utformat en plan för att försöka förhindra ett liknande missnöje i Finland.

– Segregering av bostadsområden där rika bor separat från fattiga måste förhindras. Och risken är stor om förorterna enbart består av billiga hyresbostäder. Det är viktigt att det finns en stor bredd på bostadstyper inom ett område och att kommunen kan erbjuda tillräckligt med tjänster där man bor.

Hur bor finländarna?
  • 74 procent bor i antingen en etta eller en tvåa.
  • I medeltal har varje finländare knappa 40 kvadratmeter golvyta per man.
  • 24 procent av befolkningen bor i en hyresbostad.
  • Ungefär hälften av finländarna bor i en villa.
  • Personer som bor i hyresbostad har en medianlön på 16 554 euro medan de som äger sin bostad har en medianlön på 28 011 euro.
  • Det finns femton procents sannolikhet att ditt flervåningshus saknar hiss.

Redan nu jobbar staten för att förbättra de finländska förorterna. Förortsprojekt får stöd av staten, men minister Viitanen menar att det inte räcker. Förorterna måste bli attraktiva att bo i och locka till sig även familjer och rika.

– Det är helt klart att problemet inte löser sig i en handvändning. Men jag tror att det går att förbättra bostadssituationen om man systematiskt vill förbättra den och genom att kavla upp ärmarna. Om man inte sätter ambitiösa mål kommer ingenting att hända.

Morot och piska för hyresbostäder

Helsingforsborna tycker inte om när en tammerforsare kommer och säger hur det ska vara. Men Viitanen håller med om att marknaden för hyresbostäder inte fungerar i Helsingfors.

– I Helsingfors finns det för få billiga hyresbostäder. Det har redan länge funnits ett problem eftersom efterfrågan är större än utbudet. Det höjer hyran till oskäliga nivåer, säger Viitanen.

Under tiden då Krista Kiuru (SDP) ännu var bostads- och kommunikationsminister fattade regeringen ett beslut i frågan. Den beslöt att staten ska understödja byggbranschen med 150 miljoner euro för åren 2013–2015. En stor del av stödet riktas till byggandet av hyreslägenheter i huvudstadsregionen. Dessutom ska staten själv utöka byggandet i och med statsägda Kruunuasunnot.

– Ingen kan ändå lova att bostadsbristen under den här regeringen kommer att lösas. Men mitt uppdrag är att se till att arbetet framskrider.

Bostadssituationen i Helsingfors är inget nytt fenomen. Kan man lita på att det du säger inte bara är tomma ord utan att regeringen kommer att göra någonting åt situationen?

– Under den här regeringen har det börjat hända saker. Men det är en lång väg kvar. Jag tror att de åtgärder som vi skred till med räntestöd och att kommunerna är bundna till att följa målen som lades upp i markanvändning, boende och trafikplanering, kommer att få i gång byggandet.

Inte riktigt så bra inkomst

Hbl 14.7 s. 3, I söndagens artikel om Viitanens bostadspolitik var tidsperioden i faktarutan fel. Det handlade naturligtvis om årliga medianlöner och inte om månatliga sådana.
Dessutom var formuleringen att 74 procent av finländarna bor i ettor och tvåor felaktig. Rätt formulering ska vara att 74 procent bor i hushåll bestående av en eller två personer.