Mervi och Christian Wennerstrand har bostad och sommarstuga i ett, dessutom i centrum av Helsingfors. Foto: Tor Wennström

Husbåten har varit deras hem i tio år

Fem eller sex entusiaster får kajplats om Skepparvikens husbåtshamn i Hertonäs blir av. Men Helsingfors stad har inte för avsikt att investera i infrastruktur.

För elva år sedan bestämde sig Mervi och Christian Wennerstrand för att hitta en båt som lämpar sig för boende. De grundade en förening för att få officiella husbåtsplatser till Helsingfors, men det har gått långsamt.

Alldeles bakom restaurang Merimakasiini vid Sandvikskajen i centrala Helsingfors finns en blå postlåda med texten Ettrick. Ettrick är förutom namnet på en by i Skottland, också en 42 år gammal båt som är paret Wennerstrands hem.

Det var Mervi som först föreslog att paret skulle skaffa en husbåt, en idé hon haft i huvudet ända sedan gymnasietiden.

– Vi har alltid seglat mycket och tillbringade allt längre perioder på havet. Jag föreslog att vi skulle flytta till en båt på heltid och Christian var genast med på idén.

Paret ville ha en båt som var sjöduglig och då de inte fann en lämplig i Finland sökte de sig utomlands. De åkte ända till Gibraltar där de hittade Ettrick.

Ettrick har använts av brittiska flottan och bland annat transporterat kungligheter. Ombord finns två hytter med tre kojplatser var, parets sovrum, vardagsrum, grovkök, kök, badrum, toa­lett samt kommandobrygga. Boytan är på 85 kvadrat och uppe på däck finns en rymlig 35 kvadratmeter stor terrass.

Alternativ livsstil

Kostnaderna för livet på en husbåt kan ungefär jämföras med att bo i villa. Förutom hyran för kajplatsen tillkommer kostnader för eluppvärmning. Själva båten kostade runt 150 000 euro och den kräver betydligt mer arbete för att hållas i skick än en villa.

I mitten av juli ska Ettrick i exil under Tall Ships’ race och då passar Wennerstrands på att ha sitt hem på docka. Ettrick är målad i blått och vitt och den slitna blå färgen ska bytas ut mot en glansig yta i en starkare nyans.

Några fördomar har Wennerstrand inte stött på, men den första tiden fick de ofta förklara vad deras livsstil egentligen går ut på.

– I början var det nästan så att man fick förklara att vi inte bor under båten, utan i den, säger Mervi Wennerstrand.

Byråkrati i vägen

Att hitta en båtplats i Helsingfors har ändå visat sig vara svårt och under åren har de fått flytta runt till olika hamnar, från Fiskehamnen till Norra Kajen och vidare till Skatudden och till slut till Sandvikskajen.

Om Skepparvikens husbåtshamn blir av kan det bli en mer fast adress. Mervi Wennerstrand är grundare av föreningen Husbåtsskepparna och det finns många båtar som väntar på en bestående hamnplats.

– Våra båtar är besiktade och i gott skick. Nu väntar vi bara på att staden ska fatta beslut.

Förhandlingarna har varit långa och ärendet har bollats fram och tillbaka. Föreningen har väntat på ett beslut i många år och hoppas nu att det ska gå framåt.

– Det kan åtminstone inte gå långsammare. Mängden byråkrati är helt otrolig, säger Mervi Wennerstrand.

Trots all lagstiftning och byråkrati som försvårar livet som husbåts­ägare ångrar paret Wennerstrand inte sitt beslut.

– Tio år sätter sina spår. Det skulle kännas galet att flytta till en annan bostad, säger Christian och får medhåll av Mervi.

– Jag kan inte komma på var jag hellre skulle vilja bo.

 

Skepparviken ett pilotprojekt för flytande boende

Fem eller sex entusiaster får kajplats om Skepparvikens husbåtshamn i Hertonäs blir av. Men Helsingfors stad har inte för avsikt att investera i infrastruktur utan förutsätter att husbåtsägarna lägger ut för arbetet. Samtidigt är ett flytande hotell aktuellt på Busholmen.

Strandlinje finns och skyddade lägen i innervikar och kanaler, men några kvarter med husbåtar eller flytande bostäder har Helsingfors inte, trots tidigare försök att ta modell av till exempel Amsterdam och Stockholm.

– Längan flytande bostadshus längs Kajsaniemistranden stupade för några år sedan dels på kompakt motstånd från invånarna på Broholmen, dels på finansieringen. Kajkanten är i dåligt skick och dessutom kostar el, vatten och avlopp. Vid Kajsaniemi skulle investeringen ha gått på 1–1,5 miljoner euro, säger projektchef Juha Pulkkinen vid utvecklingsavdelningen på ekonomi- och planeringscentralen.

Då Kajsaniemiprojektet skrinlades fick Pulkkinen i uppdrag att granska andra alternativ, och han föreslår nu som pilotprojekt Skepparviken vid Hertonäs strand där man kan förtöja fem sex husbåtar vid bryggan. Det är fråga om margarinfabrikens gamla brygga som behöver repareras men ändå inte är i helt eländigt skick.

– Idén är att Helsingfors stad säljer bryggan och arrenderar vattenområdet. Förutsättningen är att staden inte binder sig ekonomiskt på något sätt utan att husbåtsföreningen och de husbåtar som får plats står för investeringarna i el, vatten och avlopp. I det här fallet kan man räkna med omkring 200 000 euro, säger Pulkkinen.

Skojigt inslag i stadsbilden

Biträdande stadsdirektör Pekka Sauri understryker att staden inte ska investera i infrastruktur och att staden endast förhandlar med en förening, inte med enskilda husbåtsägare.

I dag finns bara Finlands husbåtsförening med 26 medlemmar men det finns långt fler båtar som lämpar sig för boende.

– Ingenting hindrar att husbåtsentusiaster slår sig samman och bildar en ny förening, säger Sauri och tillägger att staden ger förutsättningarna, sedan är det husbåtsägarens sak att betala precis på samma sätt som vilken husbyggare som helst.

– Jag välkomnar husbåtar och flytande bostadshus som nya skojiga inslag i stadsbilden, säger Sauri.

I planen för Skepparviken ingår utöver husbåtar, flytande bostadshus som skulle få plats längre in i viken och intill Österleden.

– Eftersom det handlar om bostadshus, om än flytande, gäller samma bullerbestämmelser som för annat boende och om man går in för flytande hus i Skepparviken behöver man bygga bullerskydd mot trafikleden, förtydligar Juha Pulkkinen.

Intyg för kajplats

För att undvika att vilken sjunkfärdig skorv som helst får plats vid husbåtsbryggan ska varje farkost granskas.

– De som aspirerar på kajplats ska visa intyg på husbåtens skick och utseende, farkosten ska vara registrerad och besiktad, och därmed i gott skick, säger Pulkkinen.

I bästa fall framskrider beredningen snabbt och då kan husbåtarna ta plats vid bryggan i Skepparviken redan i slutet av det här året, eller senast våren 2014.

Olika alternativ

Rapporten granskar också flera andra alternativ till hemhamnar för husbåtar och flytande bostadshus. Bland annat ska Fiskehamnen få flytande hus vid Nätholmen. Pulkkinen nämner också Tjärholmen och Brobergsterassens strand som bra lägen för att ingendera har nära grannar som kan ta upp den typiska helsingforsiska seden, att kämpa mot projektet.

Även Råholmen, Sveaborg, Kronbergsstranden, Busholmen, Edesviken, Södervik och Botby är möjliga lägen för flytande boende.

– Men mycket återstår att utreda, som frågan om hur bankerna förhåller sig till bolån för flytande hus. Och vad säger försäkringsbolagen, gäller hemförsäkring eller båtförsäkring?

Nu utreds dessutom möjligheterna att bereda plats för ett flytande hotell med adress på Utterhällen vid Gräsvikskanalen på Busholmen.

Stadsstyrelsen i Helsingfors godkände planerna på Skepparvikens husbåtshamn i går kväll.