Folkhälsans vd Stefan Mutanen. Foto: Hbl-arkiv/Nina Ahtola

Många köar redan till Folkhälsans nybygge

Trots höga priser är intresset för Folkhälsans nybygge i Brunakärr stort. Seniorhuset Gullkronan beräknas vara klart 2016 eller 2017, men redan nu har ett hundratal personer anmält intresse.

Om tre till fyra år ska Folkhälsans nya seniorhus Gullkronan stå klart. Det placeras bredvid seniorhuset i Brunakärr och kommer att ha en förbindelsegång. Mitt emot, på and­ra sidan Mannerheimvägen, finns Folkhälsans boende Majblomman. Gullkronan kommer att ha enbart ägarlägenheter och de säljs till marknadspris. Priset har inte fastställts, men andra högklassiga nybyggen i Brunakärrområdet säljs i nuläget för 6 500-7 000 euro per kvadratmeter.

– Det här är ett intressant utvecklingsprojekt. Allt fler planerar sin framtid på sikt och tänker ”så här vill jag bo länge”. Tidigare har det alternativet inte funnits, säger Folkhälsans vd Stefan Mutanen.

Trots det medger Mutanen att de flesta som anmält intresse för bostäderna inte är blivande pensionärer, utan betydligt äldre än så. För Gullkronan kommer man inte att tillämpa åldergränsen på 55 år som Folkhälsan brukar ha på sina boenden.

Betyder det att en ung person kan köpa en lägenhet som investering?

– Vi styr försäljningen i ganska hög grad. Meningen är att köparen själv bor i lägenheten. Vi har inte tidigare behövt blanda oss i.

Hur väljer ni ut dem som får en lägenhet i Gullkronan?
– En av de stora frågorna blir hur vi hanterar den biten. Processen måste vara rättvis. Vi måste vara väldigt noggranna.

Enligt Mutanen ska ingen kunna slinka förbi kön med hjälp av kontakter. Rättvisan handlar främst om hur man ska hantera intresselistan: ska de som har vaknat redan innan bostäderna marknadsförts ha förkörsrätt eller inte? Mutanen svarar själv ja på den frågan, men vill föra frågan till Folkhälsans styrelse.

Åtminstone i det här skedet har man inte fattat beslut om att sköta urvalsprocessen genom lottdragning. Der har man tidigare gjort med några av Folkhälsans hus.

Dyra bostäder
Gullkronans centrala läge i kombination med att det erbjuds enbart ägarlägenheter gör att många inte har ekonomisk möjlighet att söka sig dit.

Finns det planer på att bygga seniorbostäder i till exempel östra eller norra Helsingfors där tomtmarken är billigare?

– Idén är bra. Men vi har stor nytta av att ha våra bostadshus samlade, med tanke på till exempel nattservice. Det finns dessutom en viss regional kamp och Borgå står starkt i tur.

I Borgå har det ändå varit politisk dragkamp kring Folkhälsans seniorbostäder och ännu har man inte lyckats komma överens om en plan.

När Folkhälsan i sommar tar över verksamheten vid Brummerska hemmet och Blomsterfonden betyder det samtidigt att föreningen har boenden också på andra håll i Helsingfors. I huvudstadsregionen har Folkhälsan dessutom bostäder i Esbo och Dickursby.

Framtidshus
Gullkronan kommer att bli den nya tidens seniorboende. Bland annat finns det planer på att kunna röra sig med elmoped i huset. Kaféet ska erbjuda alternativ till filterkaffe som till exempel latte och cappuccino och den nya restaurangen lite annorlunda mat än den husmanskost som serveras i seniorhuset i dag. Trots detta vill Mutanen komma ifrån tanken på att Gullkonan skulle vara lyx som är få förunnad.

– Det handlar inte om det, utan om en framtidsmodell, säger han.

Mutanen är helt medveten om att inte alla kan köpa sig en bostad i centrala Helsingfors, men menar att konceptet kring att man flyttar allt tidigare till en lägenhet där man kan bo länge kommer att sprida sig.