Foto: Cata Portin

På måndag avgörs lånecyklarnas öde

På måndag diskuterar stadsstyrelsen de lånecyklar som har varit på väg till Helsingfors i flera år. Det är oklart om cyklarna kan tas i bruk 2014, som planerat.

På måndag tar stadsstyrelsen del av biträdande stadsdirektör Pekka Sauris (Gröna) redogörelse över läget med stadens lånecyklar.

Lånecyklarnas väg till Helsing- fors har varit idel motig uppförsbacke. De har planerats ända sedan staden gjorde sig av med de tungtrampade gröna cyklarna 2009. Projektet fortgår i samarbete mellan staden och utomhusreklamföretaget JC Decaux. Vid HST börjar projektchef Artturi Lähdetie vara uppgiven.

– Det är kritiska tider. Vi borde få ett avtal före midsommar för att kunna börja bygga ställningarna i höst, om cyklarna ska kunna tas i bruk till valborg 2014.

I april skrev Hbl om att processen dragit ut eftersom stadsplaneringskontoret går igenom platserna för cykelställningarna på nytt, utgående från var det passar med reklam i stadsbilden. Enligt Lähdetie är det ändå bara en del av problemet. Eftersom alla cykelställningar inte kommer att ha reklam, måste man hitta ytterligare reklamplatser. Man hade preliminärt kommit överens om knappt 70 sådana med byggnadskontoret, men dem hyrde kontoret sedan ut till konkurrenten Clear Channel.

– I andra städer har man kopplat ihop utomhusreklamen med cykelleveransen, förklarar Lähdetie varför processen har gått rätt snabbt och smärtfritt i till exempel Paris och Göteborg.

"Det hänger mest på byråkratin"

Enligt Lähdetie går processen hela tiden framåt, även om den gör det långsamt.

– Det finns stora passioner på bägge sidor. Utomhusreklamen är en svår sak för staden. Nu skulle det krävas starkare politisk styrning.

Den kanske kommer på måndag, då Pekka Sauri ska komma med sin redogörelse för stadsstyrelsen, utanför den ordinarie föredragningslistan. Sauri tror fortfarande att man når en överenskommelse före midsommar.

– Visst har det funnits problem när så många olika ämbetsverk är involverade. Men meningen är att systemet kan tas i bruk sommaren 2014.

På JC Decaux väntar man ivrigt på besked om var den utdragna processen landar.

– Processen går framåt, men den är slö, konstaterar vd Klaus Kuhanen.

Byråkratins hjul har rullat betydligt långsammare än de kommande lånecyklarnas.

– Från vår sida finns inga hinder för cyklarna. Nu hänger det mest på reklamplatserna och byråkratin mellan olika kontor vid staden. Helsingfors stad fungerar som den funge­rar. Så fort flera kontor är involverade, blir det ganska svårt.