AFP/LEHTIKUVA /DANIEL ROLAND

Marknaden väntar sig mer än en räntesänkning

Europeiska centralbanken sänker sin styrränta med 0,25 punkter till 0,50 procent, vilket är lägre än någonsin förut. På sin tidigare nivå låg räntan i tio månader.

En säkning av styrräntan var möjlig, sedan inflationen inom euroområdet i april föll till 1,2 procent, en nivå som klart ligger under centralbankens mål på 2 procent. Arbetslösheten inom eurozonen var dessutom rekordhög i april.

Räntesänkningen är ett av ECB:s förösk att få bukt med den rådande recessionen. Styrelseordförande Mario Draghi meddelade tidigare att banken är redo att agera om det är nödvändigt och sedan hans tal har tillväxtutsikterna försämrats.

Dagens beslut att sänka räntan ligger i linje med vad analytiker väntat sig.

Men marknaden verkar inte nöja sig med en räntesänkning. Det behövs mer eurosedlar ut på marknaden.  

– När arbetslösheten i euroområdet är så hög som 12,5 procent behövs det mer än en räntesänkning. Krisekonomierna som Spanien, Grekland  och Italien måste få tillväxt. Där behövs det mycket kraftigare penningpolitiska åtgärder än en räntesänkning, säger Tiina Helenius, chefsekonom på Handelsbanken.

Marknaden väntar sig att ECB:s styrelseordförande Mario Draghi kommer med en signal om att banken är redo att presentera någon typ av nya penningpolitiska åtgärder som kunde öka mängden euro på marknaden.

Allt fler röster höjs om att ECB borde ta exempel av USA:s centralbank, som varje månad pumpar in 85 miljarder dollar nya pengar i systemet. För att inte tala om de stora mänger yen som Japans centralbank  har satt i omlopp under den senaste tiden.