Grafik: Rasmus Kyllönen. Klicka på bilden för att se hela grafiken.

Så jobbar Helsingforsfullmäktige

Var sjätte fullmäktigeledamot i Helsingfors jobbar inom hälso- och sjukvården. Fjorton är riksdags- ledamöter och nästan lika många är heltidspolitiker på annat sätt.

Mer än en sjättedel av ledamöterna i Helsingfors fullmäktige jobbar inom någon sektor av hälso- och sjukvården. Det finns flera läkare, barnmorskor, sjukskötare och närvårdare och dessutom en psykolog, en fysioterapeut och missbruksvårdare bland beslutsfattarna.

Den största yrkesgruppen är ändå heltidspolitiker. Här valde Hbl att göra skillnad på de 14 som är riksdagsledamöter och på de 10 som jobbar med politik på heltid utan att sitta i riksdagen. I den senare gruppen märks till exempel riksdagsassistenten Nasima Razmyar (SDP) och partisekreteraren Sirpa Puhakka (VF).

Inom hälso- och sjukvården är det överlägset mest representerade partiet SDP: av de socialdemokratiska ledamöterna jobbar sex inom vården. Inom businessektorn är det Samlingspartiet som regerar; sju samlingspartistiska ledamöter passar i den kategorin.

Fullmäktige rymmer också flera personer som jobbar med kommunikation (till exempel informatörer eller frilansare), kultur (musiker och skådespelare), eller inom universitetsvärlden (professor, docent och forskare).

Få jobbar med utbildning

Det finns också två studerande i fullmäktige: politices magister Johanna Sumuvuori (Gröna) som är fortsättningsstuderande vid Helsingfors universitet och Mari Holopainen (Gröna) som är doktorand vid Aalto-universitetet. De minsta yrkesgrupperna inom Helsingforsfullmäktige är försvaret, organisationsvärlden och utbildning.

Nio personer, eller drygt tio procent av hela fullmäktige, har passerat pensionsåldern på 65 år.

Hbl har gått igenom fullmäktige- ledamöternas yrkesbakgrund främst genom att syna vad de uppgett sig ha för yrken när de kandiderade i kommunalvalet.

Grafiken berättar mera detaljer om siffrorna.