"Varför sparkades läraren?"

Helsingfors stads beslut att avskeda en lärare som hade skuffat ut en elev från matsalen väcker rabalder. – Justitiemord, säger finska lärarfacket OAJ:s ordförande Olli Luukkainen.

Utbildningsverket i Helsingfors har avskedat en lärare som använt maktmedel för att avlägsna en störande elev från matsalen i högstadieskolan Alppilan yläaste.


Enligt Utbildningsverket var lärarens agerande oförsvarligt och han äventyrade elevens rätt till en trygg studiemiljö.


För att få ut eleven ur matsalen hade läraren i mars skuffat honom ut genom dörren. En annan elev filmade den senare delen av händelsen med sin mobiltelefon.


Läraren var visstidsanställd som timlärare vid skolan sedan oktober i fjol.


– Varje år bokförs omkring 400 faro- och hotsituationer i skolorna i Helsingfors, då man varit tvungen att ta tag i elevers uppträdande. Frågan är i sista hand inte juridisk, utan moralisk. Vad kan man kräva av en ung person? Får en individ uppträda hur som helst eller kan man förutsätta att han eller hon följer gemensamma spelregler, säger OAJ-ordförande Olli Luukkainen.


Han påpekar att det är läraren som har ansvar för eleverna och deras trygghet och han eller hon måste agera då något plötsligt inträffar.


Utan att veta vad som verkligen hände tycker svenska lärarfackets ordförande Dan Johansson och det verkar ligga annat bakom avskedandet.


– En fastanställd lärare skulle man antagligen inte ha gått så här hårt åt, även om man får avskeda en lärare som agerat otillbördigt. Men har man här passat på att bli av med någon som man inte har förtroende för?


Dan Johansson säger att det är obehagligt om det nu sprids en rädslans kultur så att lärarna inte vågar agera med sunt förnuft när något inträffar.


– Erfarna lärare har en massa knep hur man kan göra då det kärvar till sig. På det sättet bygger man upp en ömsesidig respekt och den måste man värna om.


Förbundet Hem och Skolas verksamhetsledare Micaela Romantschuk-Pietilä säger att man måste börja i andra ändan och skapa arbetsro och en trygg kultur i skolan.


– När eleverna och föräldrarna vet vad som förväntas av dem och man involverar dem tar de större ansvar själva.


Hon tycker att det är bra om den avskedade läraren går till domstol med sin sak.


– Det är bra om han får den prövad.