Foto: KSF-Media/Nina Ahtola

Mera bråk om polisens språk på Åland

En ny polislag för landskapet Åland har klubbats igenom i lagtinget och i samband med den har återigen debatten om språket inom den åländska polisen blossat upp.

Enligt självstyrelselagen från 1921 är verksamhetsspråket i åländska myndigheter enbart svenska och så även i kontakterna till myndigheter på fastlandet.

Polismästare Teijo Ristola kom till Åland för ett knappt år sedan och hade efter en lång poliskarriär i Finland ett stort nätverk av kontakter med sig. Att han nu som företrädare för en åländsk myndighet skulle börja prata svenska med kolleger som han pratat finska med i 30 år tycker han är befängt.

– Inte kan jag förneka att jag har hemskt mycket kontakter på finska. Jag pratar med tjänstemän i Finland många gånger varje dag. När det är möjligt använder jag svenska men om tjänstemannen inte förstår svenska pratar jag förstås finska. Hur det ska gå till i praktiken om jag alltid måste tala svenska vet jag inte. Ska det finnas en tolk med alltid eller kan jag simultantolka själv och prata först svenska och sedan finska? Det vore ju billigast och enklast eftersom jag ju bäst vet själv vad jag tänker säga.

Kansliminister Gun-Mari Lindholm säger att språkbestämmelsen i självstyrelselagen från 1921 gäller alla åländska myndigheter utan undantag.

– Polismyndigheten kan inte vara ett undantag och ges utrymme att verka på ett lagstridigt sätt. Det är ju inte vårt problem om finska myndigheter som ska vara tvåspråkiga enligt lagen inte kan svenska. Vi måste kräva att de talar svenska när det gäller formella myndighetsärenden.