Svaveldirektivet antogs av EU-parlamentet

Det omtvistade direktivet om svavelhalten i fartygsbränslen har antagits av EU-parlamentet i Strasbourg.

I den avgörande behandlingen godkändes direktivet med rösterna 606–55.

Direktivet skärper bestämmelserna om bränslet i fartyg på Östersjön. Från och med 2015 får bränslet innehålla högst 0,1 procent svavel.

Industrin i Finland har motsatt sig direktivet och varnat för att det kommer att bli dyrt för exportindustrin. Teknologiindustrin varnade för att det medför extra kostnader på cirka 600 miljoner euro och hotar 12 000 jobb. Direktör Mika Nykänen på Teknologiindustrin kräver full kompensation för förlusterna.

Bland de finländska EU-parlamentarikerna fanns både förespråkare och motståndare till direktivet. Satu Hassi (Gröna) föredrog direktivförslaget och var tillfreds med slutresultatet, eftersom minskade svavelutsläpp väntas minska hälsoriskerna och de förtida dödsfallen.

Petri Sarvamaa (Saml) röstade emot direktivet och varnade att direktivet drabbar den finländska exportindustrin genom höjda transportkostnader.