Foto: Lehtikuva/Jussi Nukari

Yle: Halla-aho överklagar domen

Jussi Halla-ahos blogginlägg om somalier och islam var hatyttringar och skyddas därför inte av yttrandefriheten, slår HD fast.

Högsta domstolen har dömt riksdagsledamoten Jussi Halla-aho (Sannf) till böter för brott mot trosfriden och hets mot folkgrupp efter hätska bloggskriverier.

I domslutet sägs att Halla-ahos utsagor om islam var smädande och skymfande till innehåll och uttryckssätt.
HD bedömer att karakteriseringarna var förtal, att de förolämpade somalierna som folkgrupp, och att de var ägnade att väcka intolerans, förakt och eventuellt också hat mot somalierna. Tings- och hovrätten hade friat honom på åtalspunkten om hets mot folkgrupp.

HD konstaterar att Halla-ahos uttalanden är hatyttringar som inte omfattas av yttrandefriheten.
Statsåklagare Mika Illman som forskat i hets mot folkgrupp säger att domslutet bekräftar att Riks­åklagarämbetets linje har varit riktig. Eftersom det blogginlägg som Halla-aho nu fälldes för var rubricerat Muutama täky Illmanin Mikalle, fritt översatt Några lockbeten till Mika Illman, har Illman inte varit involverad i åtalet.

– Det är bra att lagtolkarna nu har fått ett prejudikat. Högsta domstolen har dragit en gräns som anger hur långt den som kritiserar makthavare har rätt att provocera och överdriva, säger Illman.
Illman säger att det fortfarande är tillåtet att i hårda ordalag kritisera invandringspolitiken i Finland, men att den som gör det måste se till att inte samtidigt stämpla en folkgrupp som kategoriskt kriminell eller biologiskt mindervärdig.
Kristdemokraternas gruppordförande Peter Östman säger att det är intressant att man i Finland kan dömas för hets mot islam samtidigt som det tillåts en ganska hätsk debatt om de kristna.

– De kristna har hukat sig och hållit en väldigt ödmjuk linje. Här borde man diskutera principiellt var gränsen går.
Enligt Illman får man fortfarande kritisera religiösa seder. Lagen om trosfrid känns inte helt fräsch.
– Det skulle kännas främmande att väcka åtal för att någon hädat Gud. Ändå finns en gräns som HD anser ha överskridits.
Prejudikatet ger inget svar på var den sidansvariges ansvar går då folk skriver kränkande och smädande texter på internet.
– Det är en stor utmaning. För att få bukt med volymen hatyttringar på nätet borde vi få bättre klarhet i vilket ansvar den som upprätthåller sidan har, säger Illman.