Bidrag #428. Hangö, Ingå, Kyrkslätt, Raseborg, Sjundeå. Kajs förslag är ett av de många bidrag som ramlat in i Hbl:s kommunmaskin.

Många ritar om Finland med Hbl

Under det första dygn som Hbl:s interaktiva kommunkarta låg ute på nätsajten Hbl.fi genomförde över 500 alerta kommuninvånare sin egen kommunreform. I dag, söndag, har över 900 bidrag kommit in.

”Pussla om Finland” uppmanade Hbl på söndagen och redan under de första morgontimmarna rasslade det till ordentligt i inboxen. Ni är alltså glädjande många som klickat fram en egen version av kommunreformen, och därtill motiverat varför ni valt som ni gjort.

På Hbl följer vi inflödet med stort intresse och håller nu på att analysera materialet. Det får också stå som svar på en fråga av signaturen ”Det mest intressanta”: Hur redovisas utfallet av förslag baserade på den interaktiva kartan? I realtid menar jag. Att föreslå varianter som sedan drunknar i cyberspace är poänglöst.

– Vi kommer att redovisa materialet, ingenting försvinner i cyberspace. På begäran har vi nu lagt ut alla förslag oredigerade under kommunkartan. Parallellt med det går vi igenom materialet rent journalistiskt för att systematisera det. Det handlar inte om censur utan om att paketera förslagen i läsarvänlig riktning, säger chefredaktör Jens Berg.

Hoppas på guldkorn

En annan signatur, ”Håkan bråkan”, undrar: Jag hoppas verkligen att Hbl kommer att visa oss alla förslag, och inte bara dem som de själva väljer ut. Dels för att jag är intresserad. Dels för att slippa den vansinniga debatt som oundvikligen skulle blossa upp om vilken ”agenda” som ligger bakom Husis val.

I det fallet kan vi på Hbl försäkra att det inte finns någon dold agenda bakom den interaktiva kommunkartan, tvärtom drivs vi av öppenhet. Initiativet till kartan kommer från vår redaktion, i ett läge där den officiella kommunreformen anklagas för toppstyrning och bristande lyhördhet.

– Hbl vill på ett lekfullt sätt, men ändå med en allvarlig underton, delta i debatten kring kommunreformen genom att ge er läsare en möjlighet att tycka till. Givetvis begränsar både tekniken och mängden information man tar ställning till själva resultatet, men vi tror och hoppas på guldkorn bland de förslag som strömmar in, säger Berg.

Grafiken är sammanställd av frilansjournalisten Jens Finnäs, som är specialiserad på att bearbeta och visualisera data, tillsammans med Hbl:s webbutvecklare Anton Hemnell.

Finnäs säger att målsättningen dels var att på ett så överskådligt sätt som möjligt visa hur sammanslagningar skulle påverka kommunernas ekonomi och språkförhållanden, dels ge folk chans att komma till tals.

– Nätet gör det möjligt att samla in inte bara en och två intervjuade personers åsikter, utan hundra- eller till och med tusentals läsares synpunkter. Förhoppningsvis kommer de svar vi får in här att ge en bild av hur folk känner inför potentiella sammanslagningar.

Lägga upp på FB?
Det har också inkommit önskemål om att man ska kunna ladda ner sin egenhändigt konstruerade kommunkarta till Facebook. Om det är möjligt utreder vi fortfarande. Någon har också önskat sig möjligheten att kommentera varandras kommunkartor. Också det förslaget funderar vi på.

Johanna Törn-Mangs, chef för digitala medier på KSF Media, säger att den interaktiva kommunkartan återigen bevisar det som redaktionen sett förr i samband med till exempel chattarna med presidentkandidaterna, då besökarna uppmuntrades att delta genom att ställa egna frågor till kandidaterna.

– Det lönar sig att ta vara på det som läsarna kan bidra med. Det är roligt att se hur aktiva, engagerade och pålästa besökare vi har på Hbl.fi.

• Nu kan du själv gå in och analysera svaren från de omkring tusen åsikter som kommit in om kommunkartan i Svenskfinland. Vi lanserar i dag en ny interaktiv grafik där alla svaren presenteras. Kartan finns på http://hbl.fi/kommunreformen/resultat

• Du kan också fortsätta att bidra med förslag om vilka kommuner du tycker att ska gå ihop. Ska Sibbo titta väster- eller österut? Borde det bli ett stor-Vasa? Den interaktiva kartan finns på http://hbl.fi/kommunreformen. Resultatkartan uppdateras automatiskt, vilket betyder att bidragen som skickas in syns på resultatkartan med en liten fördröjning.