LEIF WECKSTROM

Yle-anställda: Fatta ett beslut

Efter år av dribblande om finansieringen av Yle är de anställda trötta på att vänta. – Det är frustrerande att det här fortfarande ältas, säger reportern Ann-Charlotte Åkerholm på Svenska Yles nyheter.

Budgetanslag blir troligtvis lösningen på finansieringen av Yle. Bland mediedebattörer väcker det här genast farhågor om att politikerna får för stor makt över journalistiken. Gillar de inte rapporteringen kan de sänka budgetanslaget, är tanken.

På svenska Yles nyhetsredaktion känns frågeställningen malplacerad en vanlig arbetsdag. Visserligen finns det principiella frågor som är viktiga för jobbet, men de konkreta frågorna dominerar när man jobbar inför dagens nyhetssändningar.

Förhoppningen om ett beslut går som ett eko bland alla vi talar med på nyhetsredaktionen i Böle.

– Det finns en stor besvikelse över att man inte har fått till stånd en lösning. Vi är stolta över vad vi gör och vill veta vilka ramar vi har i framtiden. Det har dröjt för länge att nå fram till ett beslut, säger reportern Ann-Charlotte Åkerholm.

För visstidsanställde reportern Niklas Fagerström handlar det konkret om anställning. De visstidsanställda är alltid de som först hamnar illa ut när pengarna tryter.

– Konsekvenserna av finansieringsmodellen känns viktigare än själva finansieringsmodellen, säger Fagerholm.

Med konsekvenserna avser han hur mycket pengar Yle får, och för hur lång tid.

Osäkerheten om finansieringen sätter sina spår i det dagliga arbetet.

– Den äter nog av vår energi. Vi behöver mer förutsägbarhet. Hur finansieringen etiketteras, om det blir budgetfinansiering eller något annat, är mindre viktigt, säger redaktionschefen Jonas Jungar.

Hans kollega Susanna Ginman ser vissa faror med budgetfinansieringen.

– Om finansieringen varje år sätts under lupp i riksdagen kan det blir problem, säger Ginman.

Hon har några gånger under sin karriär påmints om att det är politikerna som i sista hand beslutar om finansieringen.

– Det har exempelvis handlat om uttalanden som "Här har vi kämpat för Yle, och här är ert tack", säger Ginman om respons hon fått när Yle rapporterat kritiskt om politiker.

Det mesta tyder nu på att politikerna är redo för ett beslut om finansieringen. Samtidigt dyker ändå följande svåra fråga upp: Hur ska Yles uppdrag definieras? Vad ska man satsa på, Vad ska man sluta med? blir följande stora frågor för bolaget.

Vad ska Yle göra med de pengar bolaget får, Kerstin Häggblom, chef för svenska Yles nyheter, sport och aktualiteter?

– Det är inte vi som ska definiera det. Vi är i allmänhetens tjänst och det är medborgarna som ska bestämma, säger Häggblom och kastar bollen tillbaka till medborgarnas representanter, riksdagsledamöterna.