Dyrare att åka kollektivt

Helsingforsregionens trafik HST föreslår en kraftig höjning på priset på enkelbiljetter från och med årsskiftet.

En enkelbiljett i Helsingfors stiger med åtta procent från nuvarande 2,50 till 2,70 euro och regionbiljetten med 12,5 procent från 4 euro till 4,50 euro.
Den som åker med månadsbiljett drabbas inte lika hårt. Månadsbiljetterna blir bara två procent dyrare.
Det är Suvi Rihtniemi, vd för HST, som föreslår prishöjningarna för trafikverkets styrelse som samlas på tisdag.
– Orsaken till att enkelbiljetterna stiger förhållandevis mycket beror på att de biljettpriserna inte alls justerades i fjol. Biljettpriserna måste dessutom vara jämna summor så att inte förarna tvingas sätta orimligt mycket tid på att ge rätt växel, säger Rihtniemi.

Att de som åker med enkelbiljett drabbas, motiverar Rihtniemi också med att trafikverket inte ville att det skulle bli dramatiska förhöjningar för dem som åker varje dag och använder månadsbiljett.
Biljetterna är trots förhöjningarna kraftigt subventionerade. Biljettintäkterna står för hälften av trafikverkets kostnader, medan kommunerna står för resten.
Högre bränslekostnader är den största förklaringen till att det blir dyrare att åka kollektivt.