Foto: Hbl-arkiv/Robert Jansson. Butiken i Sottunga.

Akut ekonomisk kris på Sottunga

Finlands minsta kommun Sottunga, med 112 invånare, ligger risigt till ekonomiskt.

Inom två månader når kommunen botten i kassakistan, vilket i värsta fall innebär inställda betalningar till anställda och leverantörer.

Orsaken till den akuta krisen, som är den värsta i kommunen någonsin, är att utgifterna för äldrevården fördubblats medan skatteintäkterna minskar.

– Vi har skött vår ekonomi, vi har inte lånat pengar eller gjort dyra investeringar. Men på grund av vår storlek ligger vi 5–7 år före resten av Åland när det gäller att betala för den allt större gruppen åldringar som behöver vård, säger kommundirektör Christer von Essen.

I dag har Sottunga fyra personer på kommunförbundet De gamlas hem, vilket är en fördubbling av vårdbehovet jämfört med tidigare. Sammanlagt betyder utgifterna för äldrevården mellan 30 och 40 procent av den totala budgeten för nästa år.

Sottunga har ansökt om stöd från landskapet för den akuta krisen och har som motkrav gjort upp en femårsplan för hur ekonomin ska balanseras i framtiden. Bland annat kommer man, som första kommun på Åland, att införa skatt på privata bostäder. Krisen kan inte lösas med lån, eftersom det är likviditeten som innebär det akuta problemet, och lån inte kan sökas för driften.

Ålands finansminister Mats Perämaa är insatt i kommunens situation men har ännu inte hunnit behandla ansökan.

– Något som är särskilt olyckligt i Sottungas fall coh som visar hur allvarlig situationen blivit är att så stor vikt läggs på enskilda personer, alltså de gamla som behöver vård, säger Perämaa.