Foto: Colourbox

Slumpen påverkar blixtens väg

Varför blixten som skadade sju beväringar i Syndalen slog ner just i tältet är svårt att förklara.

Kommissarie Juha-Pekka Vuorinen på polisen i Raseborg kan inte ge någon klar beskrivning av hur blixten har färdats.

– Vi utgår från att den kommit genom kaminen, men den kan ha studsat lite hur som helst eller också kommit via marken, säger Vuorinen.

Enligt Vuorinen kan allt från rötter till våta kläder ha påverkat blixtens färd. Själva tältet klarade sig nästan oskadat. Fallet utreds som en olycka och Vuorinen säger att det just nu inte finns någon orsak att tro att det skulle röra sig om någon form av tjänstefel.

Meteorolog Pauli Jokinen vid Meteorologiska institutet säger att det i sådana här fall finns många olika alternativa vägar som blixten kan ha tagit. En trolig förklaring är att blixten studsat via ett träd.

– Det att det fanns metallpålar i tältet behöver inte ha haft så stor betydelse, säger Jokinen.

Enligt Jokinen kan de våta sovsäckarna ha haft en liten betydelse, men det kan också ha varit slumpen som gjorde att en av beväringarna klarade sig bättre.

Kommendören för Sjökrigsskolan, kommodor Veijo Taipalus, säger att tre av beväringarna är officersaspiranter, fyra matroser och en officerselev. Samtliga som sov i tältet är män och beväringar vid Sjökrigsskolan.

Den svårast skadade beväringen återupplivades och skickades genast med ambulanshelikopter till Tölö sjukhus. Resten fördes till Ekenäs sjukhus som skickade ytterligare sex beväringar vidare med ambulans till Tölö.

Mika Paavola, tillförordnad överläkare på Tölö sjukhus, berättar att den allvarligast skadade beväringen som återupplivades och anlände med ambulanshelikopter, nu vårdas på intensivavdelningen för brännskador. Beväringen var medvetslös då han togs in på sjukhuset och hålls fortfarande nedsövd.

– För hans del är läget allvarligt men stabilt, säger Paavola.

De andra beväringarna har lindrigare brännskador och stannar kvar för observation åtminstone ett dygn. Vid sjukhuset undersöker man ifall blixtnedslaget gav upphov till inre skador. Skador på hjärtat eller rytmstörningar är möjliga.

Veijo Taipalus har aldrig tidigare varit med om att blixten skulle ha skadat beväringar i tält.

– Det är svårt att gardera sig mot olyckor som den här. Visst kan vi göra riskanalyser eller förhindra tältbränder, men blixten rår vi inte på.