Anna-Maja Henriksson, Astrid Thors och Ulla-Maj Wideroos på SFP:s partidag i Esbo. Foto: Sari Gustafsson/Lehtikuva

SFP:arna nöjda med regeringsprogrammet

Den slopade röstspärren i riksdagsval fick applåder på SFP:s partidag. I regeringsprogrammet finns också skrivningar om svenskans ställning i till exempel förvaltningsreformer och beväringsutbildningen.

-Med två hela ministerier för första gången på 20 år kan SFP också i framtiden påverka i rikspolitikens absoluta kärna, sade partiordförande Stefan Wallin på SFP:s partidag i Esbo.

Han och andra SFP:are var nöjda med att regeringsprogrammet innehåller höjningar i grundtryggheten och skattelättnader för de fattigaste.

-Att programmet innehåller 0,8 miljarder euro i riktade åtgärder infriar förväntningarna på en socialt rättvis politik. Men programmet innehåller också besvärliga nedskärningar på 1,25 miljarder euro.

Inget parti kan vifta bort konsekvenserna, men alla kommer att försöka dämpa effekterna, säger Wallin.

Bland annat hushållsavdraget och bostadslåneavdraget minskar, men båda kvarstår.

-Det var inte självklart, säger Wallin.

Den planerade röstspärren på tre procent i riksdagsval blir inte av, och det beslutet applåderade partidagen. SFP:arna applåderade också att regeringsprogrammet inte innehåller någon avgift för skogsägare eller fastighetsskatt på jord- och skogsbruksmark. Enligt Mats Nylund är det SFP:s förtjänst.

Mikaela Nylander valdes till ny ordförande för riksdagsgruppen i fredags. Hon är nöjd med att den lagstadgade pensionsåldern inte höjs, utan att det i stället blir åtgärder för att höja den faktiska pensionsåldern.

-Det är rätt och vettigt. 

Att statsministern ska leda arbetet med att ta fram en språkstrategi är en signal om svenskans ställning och en garanti för ett seriöst arbete, anser Nylander.

-Då timfördelningen reformeras ska språkprogrammen bli mångsidigare, och det möjliggör att svenskundervisningen tidigareläggs.

Riksdagsledamoten Mats Nylund är nöjd med att regeringen stöder pälsdjursproduktionen, skärgårdstrafikens nivå säkerställs och trafiken över Kvarken tryggas.

-När det gäller matpolitiken finns starka skrivningar. Regeringen ska göra ett utvecklingsprogram för närproducerad och ekologisk mat. 

Regeringsprogrammets kommunpolitik var däremot inte populär. Regeringen kommer att starta en kommunreform där målet är kommuner som täcker hela pendlingsområden. Flera delegater oroade sig för att stora enheter gör att identitet och service försvinner.

-När kommuner slagits samman har randområden mist service, till exempel i min hemkommun Esbo, säger Hans-Peter von Knorring.

-Hittills har det funnits många välskötta små kommuner med god service. På sikt kanske det inte finns några enspråkigt svenska kommuner kvar i Finland, säger Ann-Sofi Backgren från Korsnäs.